Úvod / Podujatia / Vo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Vo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORLVo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Vyše 140 sestier v týchto chvíľach diskutuje na jubilejnej XX. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou, ktorú v dňoch 13. – 14. októbra 2017 v kongresovom hoteli Tenis vo Zvolene organizuje Sekcia sestier pracujúcich v ORL v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.
Jubilejná konferencia začala slávnostnými príhovormi pozvanými hosťami a predstaviteľmi komory. „Začínali sme pred dvadsiatimi rokmi a dnes sa stretávame na 20 konferencii, a vidíte, ako nám to ide, ide nám to vďaka vám,“ konštatovala pri otvorení jubilejnej konferencii predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v ORL Mgr. Daniela Jarabová. Sestry prišla osobne pozdraviť aj ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorá vyjadrila nadšenie z toho, že aj v dnešnej ťažkej dobe sa sestry dokážu stretnúť a diskutovať na odbornom podujatí a vymieňať si nielen informácie, ale aj kontakty. S príhovormi ďalej vystúpila taktiež Daniela Zvalová z Ministerstva zdravotníctva SR ako aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová. Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek sa na podujatí zúčastňujú členka Prezídia a Rady komory Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. a členka Rady SK SaPA PhDr. Dagmar Richnáková.
Program jubilejnej XX. konferencie je rozdelený do štyroch blokov, v ktorých sú zaradené odborné prednášky zamerané nielen na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v ORL, multiodborovú spoluprácu, nové trendy v ošetrovateľstve, ale aj na právo a legislatívu. Program významne obohatí panelová diskusia o právnej, komunikačnej a mediálnej zručnosti sestry. Organizátori ďakujú za podporu podujatia vystavovateľom, mediálnym partnerom a mestu Zvolen.Ďalšie články v sekcii

Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri