Úvod / Podujatia / Vo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Vo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORLVo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Vyše 140 sestier v týchto chvíľach diskutuje na jubilejnej XX. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou, ktorú v dňoch 13. – 14. októbra 2017 v kongresovom hoteli Tenis vo Zvolene organizuje Sekcia sestier pracujúcich v ORL v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.
Jubilejná konferencia začala slávnostnými príhovormi pozvanými hosťami a predstaviteľmi komory. „Začínali sme pred dvadsiatimi rokmi a dnes sa stretávame na 20 konferencii, a vidíte, ako nám to ide, ide nám to vďaka vám,“ konštatovala pri otvorení jubilejnej konferencii predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v ORL Mgr. Daniela Jarabová. Sestry prišla osobne pozdraviť aj ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorá vyjadrila nadšenie z toho, že aj v dnešnej ťažkej dobe sa sestry dokážu stretnúť a diskutovať na odbornom podujatí a vymieňať si nielen informácie, ale aj kontakty. S príhovormi ďalej vystúpila taktiež Daniela Zvalová z Ministerstva zdravotníctva SR ako aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová. Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek sa na podujatí zúčastňujú členka Prezídia a Rady komory Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. a členka Rady SK SaPA PhDr. Dagmar Richnáková.
Program jubilejnej XX. konferencie je rozdelený do štyroch blokov, v ktorých sú zaradené odborné prednášky zamerané nielen na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v ORL, multiodborovú spoluprácu, nové trendy v ošetrovateľstve, ale aj na právo a legislatívu. Program významne obohatí panelová diskusia o právnej, komunikačnej a mediálnej zručnosti sestry. Organizátori ďakujú za podporu podujatia vystavovateľom, mediálnym partnerom a mestu Zvolen.Ďalšie články v sekcii

Komora zvýšila právne povedomie sestier z Bratislavského kraja
Bratislava - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III. v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Bratislava v stredu 27. 9. 2017 v hoteli SOREA Regia v Bratislave zorganizovala pracovné stretnutie k právnemu povedomiu sestier, kde dvesto členov vyškolila na dodržiavanie pracovných podmienok v súlade so Zákonníkom práce. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je pripravená pokračovať v podobných pracovných stretnutiach aj v budúcnosti, ak o to bude záujem členiek z terénu.
Tlačová konferencia: Budúcnosť ošetrovateľstva na Slovensku: Ako by sa mohli sestry lepšie starať o pacientov?
Predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín Vyšehradskej skupiny vo štvrtok 21. septembra 2017 na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách vyzvali predstaviteľov miestnych vlád, aby problém riešili systémovo v spolupráci s európskymi inštitúciami.
Vo Vysokých Tatrách začala dvojdňová konferencia Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien
Vysoké Tatry - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. dnes vo Vysokých Tatrách otvorila tretí ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien. Dvojdňovú konferenciu v dňoch 21. - 22. septembra 2017 organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry pod záštitou Európskej federácie sestier a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera.
Tlačová konferencia: „Návrh opatrení SK SaPA pre riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku“
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tlačovej konferencii vo štvrtok 24. augusta 2017 v Bratislave vyzvali ministra zdravotníctva Tomáša Drucker, aby už konečne začal konať a riešiť vážnu situáciu s nedostatkom slovenských sestier.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri