Úvod / Podujatia / Vo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Vo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORLVo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Vyše 140 sestier v týchto chvíľach diskutuje na jubilejnej XX. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou, ktorú v dňoch 13. – 14. októbra 2017 v kongresovom hoteli Tenis vo Zvolene organizuje Sekcia sestier pracujúcich v ORL v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.
Jubilejná konferencia začala slávnostnými príhovormi pozvanými hosťami a predstaviteľmi komory. „Začínali sme pred dvadsiatimi rokmi a dnes sa stretávame na 20 konferencii, a vidíte, ako nám to ide, ide nám to vďaka vám,“ konštatovala pri otvorení jubilejnej konferencii predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v ORL Mgr. Daniela Jarabová. Sestry prišla osobne pozdraviť aj ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorá vyjadrila nadšenie z toho, že aj v dnešnej ťažkej dobe sa sestry dokážu stretnúť a diskutovať na odbornom podujatí a vymieňať si nielen informácie, ale aj kontakty. S príhovormi ďalej vystúpila taktiež Daniela Zvalová z Ministerstva zdravotníctva SR ako aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová. Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek sa na podujatí zúčastňujú členka Prezídia a Rady komory Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. a členka Rady SK SaPA PhDr. Dagmar Richnáková.
Program jubilejnej XX. konferencie je rozdelený do štyroch blokov, v ktorých sú zaradené odborné prednášky zamerané nielen na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v ORL, multiodborovú spoluprácu, nové trendy v ošetrovateľstve, ale aj na právo a legislatívu. Program významne obohatí panelová diskusia o právnej, komunikačnej a mediálnej zručnosti sestry. Organizátori ďakujú za podporu podujatia vystavovateľom, mediálnym partnerom a mestu Zvolen.Ďalšie články v sekcii

Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.
Pôrodné asistentky darovali 520 eur ženám v núdzi
Rožňava - Finančný dar v hodnote 520 eur sa podarilo vyzbierať pôrodným asistentkám v rámci charitatívnej akcie „Pôrodné asistentky ženám“, ktorá sa uskutočnila dňa 9. marca 2018 vo Zvolene počas tretieho ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Pôrodná asistencia – šanca na zmenu“.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri