Úvod / Podujatia / Vo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Vo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORLVo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Vyše 140 sestier v týchto chvíľach diskutuje na jubilejnej XX. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou, ktorú v dňoch 13. – 14. októbra 2017 v kongresovom hoteli Tenis vo Zvolene organizuje Sekcia sestier pracujúcich v ORL v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.
Jubilejná konferencia začala slávnostnými príhovormi pozvanými hosťami a predstaviteľmi komory. „Začínali sme pred dvadsiatimi rokmi a dnes sa stretávame na 20 konferencii, a vidíte, ako nám to ide, ide nám to vďaka vám,“ konštatovala pri otvorení jubilejnej konferencii predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v ORL Mgr. Daniela Jarabová. Sestry prišla osobne pozdraviť aj ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorá vyjadrila nadšenie z toho, že aj v dnešnej ťažkej dobe sa sestry dokážu stretnúť a diskutovať na odbornom podujatí a vymieňať si nielen informácie, ale aj kontakty. S príhovormi ďalej vystúpila taktiež Daniela Zvalová z Ministerstva zdravotníctva SR ako aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová. Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek sa na podujatí zúčastňujú členka Prezídia a Rady komory Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. a členka Rady SK SaPA PhDr. Dagmar Richnáková.
Program jubilejnej XX. konferencie je rozdelený do štyroch blokov, v ktorých sú zaradené odborné prednášky zamerané nielen na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v ORL, multiodborovú spoluprácu, nové trendy v ošetrovateľstve, ale aj na právo a legislatívu. Program významne obohatí panelová diskusia o právnej, komunikačnej a mediálnej zručnosti sestry. Organizátori ďakujú za podporu podujatia vystavovateľom, mediálnym partnerom a mestu Zvolen.Ďalšie články v sekcii

Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Lučenci
Lučenec - Rada regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Lučenci na svojom zasadnutí 7.2.2018 rozhodla, že Valné zhromaždenie regionálnej komory sa uskutoční dňa 18. marca 2018 o 15,00 hod. v reštaurácii Monikin dvor v Lučenci.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Brezno
Brezno - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Brezne si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Brezne, ktoré sa uskutoční dňa 7. marca 2018 14.30 hodine v priestoroch zasadačky NsP na - 1.posch.
Novinársky brífing: Ošetrovanie dlhodobo chorých pacientov v ich domácom prostredí
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok 15. februára 2018 v Bratislave organizovala novinársky brífing na tému: „Ošetrovanie dlhodobo chorých pacientov v ich domácom prostredí“.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Starej Ľubovni
Stará Ľubovňa - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Starej Ľubovni si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční dňa 12. 3. 2018 o 15.30 hod. v priestoroch jedálne Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri