Úvod / Podujatia / Vo Vysokých Tatrách začala dvojdňová konferencia Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien
Vo Vysokých Tatrách začala dvojdňová konferencia Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. dnes vo Vysokých Tatrách otvorila tretí ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien. Dvojdňovú konferenciu v dňoch 21. - 22. septembra 2017 organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry pod záštitou Európskej federácie sestier a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera.
"V mene Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vás tu všetkých srdečne vítam. Prajem Vám, aby sme tu mali dobrú atmosféru a konštruktívnu diskusiu. Želám si, aby konferencia, ktorú sme sa rozhodli organizovať ako veľké strategické podujatie komory zamerané na ciele a budúcnosť ošetrovateľstva, naplnilo svoj cieľ," povedala v úvode prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Pozdrav od ministra zdravotníctva Tomáša Druckera účastníkom podujatia odovzdala doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. , ktorá prítomných ubezpečila, že minister zdravotníctva sa chcel na podujatí osobne zúčastniť, no nedovolili mu to pracovné povinnosti v súvislosti so záujmom Slovenska o Európsku liekovú agentúru na Slovensko. Štátna tajomníčka vyzdvihla prácu sestier a ubezpečila ich, že na MZ SR sú pripravené viaceré materiály, ktoré by mali zlepšiť podmienky pre prácu slovenských sestier. "Z úst zástupcov ministerstva počujeme, ako nás máte radi, tak nás zaplaťte, pretože bez platov nás nebudete mať. Pokiaľ sestra nebude mať na Slovensku minimálne 2000 eur na výplatu, nebude pracovať," povedal za búrlivého potlesku zúčastnených predseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s. Bc. Tomáš Válek, DiS. Slovenské sestry prišla osobne pozdraviť prezidentka Hlavnej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Zofia Malas, podpredsedníčka Maďarskej spoločnosti sestier MESZK Dr. Katalin Papp, PhD., či docentka Natalia Shygonska, PhD. z Ošetrovateľského inštitútu v Zhytomyre na Ukrajine.

Cieľom dvojdňovej konferencie je diskusia o viacerých aktuálnych témach a problémoch. Hlavnou témou je vzdelávanie a kompetencie sestier a pôrodných asistentiek z medzinárodného hľadiska. Na konferencii sa diskutovalo o stratégii rozvoja ošetrovateľstva a PA v zahraničí, systéme vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, nových kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek či potrebe zdravotníckeho asistenta, či právnom povedomí.
Veľké poďakovanie patrí partnerom podujatia, vďaka ktorým bolo možné zorganizovať odborné podujatie v hoteli Átrium v Novom Smokovci. Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť Artspect. Organizátori taktiež ďakujú za pomoc partnerom podujatia (spoločnosti Sarstedt, PuliMedical, Slovcare, Zepter Slovakia, Schulke,VIDRA a spol, Multi-Mam, MARY KAY, HUM-ARJO-NIC), ako aj ostatným parnterom podujtia (mestu Levoča, mestu Vysoké Tatry, mestu Kežmarok, a mestu Poprad). V neposlednom rade ďakujeme za spropagovanie podujatia mediálnym partnerom: odbornému časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, odbornému časopisu Pielegniarstwo Specjalistyczne (pielegniarstvo špecialistyčne), ukrajinskému vedeckému a odbornému časopisu „Master of nursing“, odbornému časopisu pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov Florence.

Ďalšie články v sekcii

VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Bešeňová - V dňoch 05. - 06. októbra 2017 sa priestoroch Hotela Bešeňová konala VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve a Univerzitná nemocnica SNP – fakultná nemocnica v Ružomberku.
Prezidentka Lazorová aktívne podporila workshop venovaným štandardným diagnostickým a terapeutickým postupom
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s viceprezidentkou SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych odboroch PhDr. Margitou Kosturikovou sa dňa 28. novembra 2017 v Bratislave na pozvanie organizátorov aktívne zúčastnili workshopu venovanému vyvinutým štandardným diagnostickým a terapeutickým postupom.
Prezidentka Lazorová sa aktívne zúčastnila celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii
Banská Bystrica - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa dňa 2. decembra 2017 v Banskej Bystrici zúčastnila Celoslovenskej konferencii Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii SK SaPA spojenú s voľbami do Výboru odbornej sekcie.
Historický VII. Česko-slovenský kongres bazálnej stimulácie pod záštitou SK SaPA
Ostrava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa dňa 23. novembra 2017 osobne zúčastnila na historickom VII. Česko-slovenskom kongrese bazálnej stimulácie s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskuitočnil v multifunkčnej hale Gong v centre Ostrave. Jednalo sa o jedinečnú, a pravdepodobne poslednú príležitosť osobne se stretnúť s autormi konceptu prof. Dr. Andreasem Fröhlichem a prof. Christel Bienstein na území České republiky.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri