Úvod / Podujatia / Vo Vysokých Tatrách začala dvojdňová konferencia Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien
Vo Vysokých Tatrách začala dvojdňová konferencia Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. dnes vo Vysokých Tatrách otvorila tretí ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien. Dvojdňovú konferenciu v dňoch 21. - 22. septembra 2017 organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry pod záštitou Európskej federácie sestier a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera.
"V mene Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vás tu všetkých srdečne vítam. Prajem Vám, aby sme tu mali dobrú atmosféru a konštruktívnu diskusiu. Želám si, aby konferencia, ktorú sme sa rozhodli organizovať ako veľké strategické podujatie komory zamerané na ciele a budúcnosť ošetrovateľstva, naplnilo svoj cieľ," povedala v úvode prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Pozdrav od ministra zdravotníctva Tomáša Druckera účastníkom podujatia odovzdala doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. , ktorá prítomných ubezpečila, že minister zdravotníctva sa chcel na podujatí osobne zúčastniť, no nedovolili mu to pracovné povinnosti v súvislosti so záujmom Slovenska o Európsku liekovú agentúru na Slovensko. Štátna tajomníčka vyzdvihla prácu sestier a ubezpečila ich, že na MZ SR sú pripravené viaceré materiály, ktoré by mali zlepšiť podmienky pre prácu slovenských sestier. "Z úst zástupcov ministerstva počujeme, ako nás máte radi, tak nás zaplaťte, pretože bez platov nás nebudete mať. Pokiaľ sestra nebude mať na Slovensku minimálne 2000 eur na výplatu, nebude pracovať," povedal za búrlivého potlesku zúčastnených predseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s. Bc. Tomáš Válek, DiS. Slovenské sestry prišla osobne pozdraviť prezidentka Hlavnej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Zofia Malas, podpredsedníčka Maďarskej spoločnosti sestier MESZK Dr. Katalin Papp, PhD., či docentka Natalia Shygonska, PhD. z Ošetrovateľského inštitútu v Zhytomyre na Ukrajine.

Cieľom dvojdňovej konferencie je diskusia o viacerých aktuálnych témach a problémoch. Hlavnou témou je vzdelávanie a kompetencie sestier a pôrodných asistentiek z medzinárodného hľadiska. Na konferencii sa diskutovalo o stratégii rozvoja ošetrovateľstva a PA v zahraničí, systéme vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, nových kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek či potrebe zdravotníckeho asistenta, či právnom povedomí.
Veľké poďakovanie patrí partnerom podujatia, vďaka ktorým bolo možné zorganizovať odborné podujatie v hoteli Átrium v Novom Smokovci. Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť Artspect. Organizátori taktiež ďakujú za pomoc partnerom podujatia (spoločnosti Sarstedt, PuliMedical, Slovcare, Zepter Slovakia, Schulke,VIDRA a spol, Multi-Mam, MARY KAY, HUM-ARJO-NIC), ako aj ostatným parnterom podujtia (mestu Levoča, mestu Vysoké Tatry, mestu Kežmarok, a mestu Poprad). V neposlednom rade ďakujeme za spropagovanie podujatia mediálnym partnerom: odbornému časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, odbornému časopisu Pielegniarstwo Specjalistyczne (pielegniarstvo špecialistyčne), ukrajinskému vedeckému a odbornému časopisu „Master of nursing“, odbornému časopisu pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov Florence.

Ďalšie články v sekcii

Vo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Zvolen - Vyše 140 sestier v týchto chvíľach diskutuje na jubilejnej XX. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou, ktorú v dňoch 13. – 14. októbra 2017 v kongresovom hoteli Tenis vo Zvolene organizuje Sekcia sestier pracujúcich v ORL v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.
Komora zvýšila právne povedomie sestier z Bratislavského kraja
Bratislava - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III. v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Bratislava v stredu 27. 9. 2017 v hoteli SOREA Regia v Bratislave zorganizovala pracovné stretnutie k právnemu povedomiu sestier, kde dvesto členov vyškolila na dodržiavanie pracovných podmienok v súlade so Zákonníkom práce. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je pripravená pokračovať v podobných pracovných stretnutiach aj v budúcnosti, ak o to bude záujem členiek z terénu.
Tlačová konferencia: Budúcnosť ošetrovateľstva na Slovensku: Ako by sa mohli sestry lepšie starať o pacientov?
Predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín Vyšehradskej skupiny vo štvrtok 21. septembra 2017 na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách vyzvali predstaviteľov miestnych vlád, aby problém riešili systémovo v spolupráci s európskymi inštitúciami.
Tlačová konferencia: „Návrh opatrení SK SaPA pre riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku“
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tlačovej konferencii vo štvrtok 24. augusta 2017 v Bratislave vyzvali ministra zdravotníctva Tomáša Drucker, aby už konečne začal konať a riešiť vážnu situáciu s nedostatkom slovenských sestier.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri