Úvod / Podujatia / Slovenské sestry sa už po siedmy krát zúčastnili na kongrese sestier v Srbsku
Slovenské sestry sa už po siedmy krát zúčastnili na kongrese sestier v Srbsku


Predstavitelia Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek sa už po siedmy krát zúčastnili na medzinárodnom kongrese v Srbsku. Kongres , ktorý organizovalo Združenie anesteziológov Srbska (Udruženja anestetičara Srbje) sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. októbra 2017 v Novom Sade v Srbsku a venoval sa problematike anestéziológia včera, dnes, zajtra.

Na kongrese sa zúčastnili okrem našej krajiny taktiež anestéziologické sestry z Macedónska, Chorvátska, USA, Veľkej Británie a Tunisu. Tohto kongresu sa v rámci bilaterálnej spolupráce aktívne zúčastnili aj predstavitelia Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, SK SaPA, konkrétne: PhDr. Milan Laurinc PhD. dipl. s. (Bratislava), PhDr. Lenka Gajdošová PhD. (Krompachy), Mgr. Viera Kormaníková (Stará Ľubovňa), Mgr. Erika Lipovská (Bratislava) a Bc. František Naňo (Bratislava). Kongres v Srbsku už po siedmych rokoch nie je len o predávaní našich skúseností formou prednášok, je to tiež o upevňovaní vzťahov a priateľstiev.
Prvý deň kongresu sa niesol v znamení prednášok o anestéziológii a nových ventilačných režimoch. Do prednášok prispeli aj naše sestry. PhDr. Laurinc PhD. dipl. s. vystúpil s prednáškou ktorá sa týkala úlohe sestry v prevencii ventilátorovej preneumónii, PhDr. Gajdošová PhD., prezentovala problematiku Bezpečnosť pacienta počas anestézie a Bc. Naňo poukázal na novú formu liečby pri infekcii GITu baktériou Clostridium difficile a to Fekálnou mikrobiálnou transplantáciou.
Príjemným prekvapením počas spoločenského večera bol akt odovzdávania poďakovaní medzinárodným partnerom kooperujúcim s Udruženja anestetičara Srbije a poďakovaniu firemným partnerom, ktorí podporili tento kongres. Tieto poďavania „Zachvalnice“ si ocenení prevzali z rúk Jovana Filipoviča, predsedu Udruženja anestetičara Srbije. Za Slovenskú republiku prevzal poďakovanie PhDr. Milan Laurinc PhD. dipl. s.
Druhý deň kongresu sa zúčastneným prihovorila so svojou prezentáciou o začiatkoch vzdelávania anestéziologických sestier v Srbsku prof. MUDr. Nevena Kalezic. Aj Slovenská akademická pôda mala svoje zastúpenie na tomto kongrese. PhDr. Zuzana Rybárová PhD. zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prezentovala postgraduálne vzdelávanie sestier v oblasti anestézie a intenzívnej starostlivosti v Slovenskej republike. Ďalším váženým hosťom tohto kongresu bol Moncef Jendoubi, predstaviteľ WCNA z Tunisu. Ďalšie prednášky prezentovali sestry z USA, ktoré boli zaujímavé z hľadiska video ukážky nácviku resuscitácie a prístupu sestier v kritických situáciách v nemocničnom prostredí.
Nesmieme zabudnúť, že okrem prednášok sa slovenské sestry prezentovali aj v poserovej sekcii. PhDr. Helena Godnárová – Vyhničková, dipl. p. s. (Ružomberok) – 10. rokov praxe – sekcia sestier pracujúcich v anestézii a intenzívnej starostlivosti a PhDr. Lenka Gajdošová PhD., Mgr. Erika Lipovská – Kľúčová oblasť prevencie nozokomiálnych infekcií na úseku anestézie.
Veľké poďakovanie patrí organizátorom kongresu Udruženje anestetičara Srbje a SK SaPA, za možnosť zúčastniť sa a prezentovať slovenské sestry na kongrese v zahraničí.

Mgr. Erika Lipovská, PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.
členovia Sekcie sestier v AaIS

Ďalšie články v sekcii

Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri