Úvod / Podujatia / Slovenské sestry sa už po siedmy krát zúčastnili na kongrese sestier v Srbsku
Slovenské sestry sa už po siedmy krát zúčastnili na kongrese sestier v Srbsku


Predstavitelia Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek sa už po siedmy krát zúčastnili na medzinárodnom kongrese v Srbsku. Kongres , ktorý organizovalo Združenie anesteziológov Srbska (Udruženja anestetičara Srbje) sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. októbra 2017 v Novom Sade v Srbsku a venoval sa problematike anestéziológia včera, dnes, zajtra.

Na kongrese sa zúčastnili okrem našej krajiny taktiež anestéziologické sestry z Macedónska, Chorvátska, USA, Veľkej Británie a Tunisu. Tohto kongresu sa v rámci bilaterálnej spolupráce aktívne zúčastnili aj predstavitelia Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, SK SaPA, konkrétne: PhDr. Milan Laurinc PhD. dipl. s. (Bratislava), PhDr. Lenka Gajdošová PhD. (Krompachy), Mgr. Viera Kormaníková (Stará Ľubovňa), Mgr. Erika Lipovská (Bratislava) a Bc. František Naňo (Bratislava). Kongres v Srbsku už po siedmych rokoch nie je len o predávaní našich skúseností formou prednášok, je to tiež o upevňovaní vzťahov a priateľstiev.
Prvý deň kongresu sa niesol v znamení prednášok o anestéziológii a nových ventilačných režimoch. Do prednášok prispeli aj naše sestry. PhDr. Laurinc PhD. dipl. s. vystúpil s prednáškou ktorá sa týkala úlohe sestry v prevencii ventilátorovej preneumónii, PhDr. Gajdošová PhD., prezentovala problematiku Bezpečnosť pacienta počas anestézie a Bc. Naňo poukázal na novú formu liečby pri infekcii GITu baktériou Clostridium difficile a to Fekálnou mikrobiálnou transplantáciou.
Príjemným prekvapením počas spoločenského večera bol akt odovzdávania poďakovaní medzinárodným partnerom kooperujúcim s Udruženja anestetičara Srbije a poďakovaniu firemným partnerom, ktorí podporili tento kongres. Tieto poďavania „Zachvalnice“ si ocenení prevzali z rúk Jovana Filipoviča, predsedu Udruženja anestetičara Srbije. Za Slovenskú republiku prevzal poďakovanie PhDr. Milan Laurinc PhD. dipl. s.
Druhý deň kongresu sa zúčastneným prihovorila so svojou prezentáciou o začiatkoch vzdelávania anestéziologických sestier v Srbsku prof. MUDr. Nevena Kalezic. Aj Slovenská akademická pôda mala svoje zastúpenie na tomto kongrese. PhDr. Zuzana Rybárová PhD. zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prezentovala postgraduálne vzdelávanie sestier v oblasti anestézie a intenzívnej starostlivosti v Slovenskej republike. Ďalším váženým hosťom tohto kongresu bol Moncef Jendoubi, predstaviteľ WCNA z Tunisu. Ďalšie prednášky prezentovali sestry z USA, ktoré boli zaujímavé z hľadiska video ukážky nácviku resuscitácie a prístupu sestier v kritických situáciách v nemocničnom prostredí.
Nesmieme zabudnúť, že okrem prednášok sa slovenské sestry prezentovali aj v poserovej sekcii. PhDr. Helena Godnárová – Vyhničková, dipl. p. s. (Ružomberok) – 10. rokov praxe – sekcia sestier pracujúcich v anestézii a intenzívnej starostlivosti a PhDr. Lenka Gajdošová PhD., Mgr. Erika Lipovská – Kľúčová oblasť prevencie nozokomiálnych infekcií na úseku anestézie.
Veľké poďakovanie patrí organizátorom kongresu Udruženje anestetičara Srbje a SK SaPA, za možnosť zúčastniť sa a prezentovať slovenské sestry na kongrese v zahraničí.

Mgr. Erika Lipovská, PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.
členovia Sekcie sestier v AaIS

Ďalšie články v sekcii

Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ADOS
Detva - Výstupy z celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v ADOS, konanej 19.10.2017 v Detve, ktorej hlavnou témou bola dlhodobá starostlivosť na Slovensku v procese zmien.
Tlačová konferencia k prvým opatreniam na riešenie akútneho nedostatku sestier
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tlačovej konferencii v utorok 7. novembra 2017 v Bratislave informovali novinársku verejnosť o prvých opatreniach na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek, na ktorých sa dohodla SK SaPA s MZ SR.
Prezidentka Lazorová na Ukrajine podpísala zmluvu o spolupráci
Zhytomyr - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v dňoch 19. – 20. októbra 2017 zúčastnila na medzinárodnom vedeckom sympóziu v ukrajinskom meste Zhytomyr, kde podpísala dohodu o spolupráci medzi SK SaPA a Inštitútom ošetrovateľstva v Zhytomyre ohľadom vedy, výskumu, a spolupráci pri organizácii odborných podujatí.
V Českých Budějoviciach sme dohodli ďalšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania a ochrany duševného zdravia na pracovisku
České Budějovice - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s členkou Prezídia a Rady Mgr. Zuzanou Haladovou, dipl. s. zúčastnili I. ročníka konferencie „ Sestra v proměnách časů“ s podtitulom Profese sestry v širších souvislostech, aneb nejen o vzdělávaní,“ ktorý dňa 12. septembra 2017 v Českých Budějoviciach organizoval Spolok vysokoškolsky vzdelaných sestier. Predstavitelia komory s českými kolegyňami dohodli ďalšiu spoluprácu nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti ochrany duševného zdravia na pracovisku výmenou informácií, skúseností a postrehov.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri