Úvod / Podujatia / Slovenské sestry sa už po siedmy krát zúčastnili na kongrese sestier v Srbsku
Slovenské sestry sa už po siedmy krát zúčastnili na kongrese sestier v Srbsku


Predstavitelia Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek sa už po siedmy krát zúčastnili na medzinárodnom kongrese v Srbsku. Kongres , ktorý organizovalo Združenie anesteziológov Srbska (Udruženja anestetičara Srbje) sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. októbra 2017 v Novom Sade v Srbsku a venoval sa problematike anestéziológia včera, dnes, zajtra.

Na kongrese sa zúčastnili okrem našej krajiny taktiež anestéziologické sestry z Macedónska, Chorvátska, USA, Veľkej Británie a Tunisu. Tohto kongresu sa v rámci bilaterálnej spolupráce aktívne zúčastnili aj predstavitelia Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, SK SaPA, konkrétne: PhDr. Milan Laurinc PhD. dipl. s. (Bratislava), PhDr. Lenka Gajdošová PhD. (Krompachy), Mgr. Viera Kormaníková (Stará Ľubovňa), Mgr. Erika Lipovská (Bratislava) a Bc. František Naňo (Bratislava). Kongres v Srbsku už po siedmych rokoch nie je len o predávaní našich skúseností formou prednášok, je to tiež o upevňovaní vzťahov a priateľstiev.
Prvý deň kongresu sa niesol v znamení prednášok o anestéziológii a nových ventilačných režimoch. Do prednášok prispeli aj naše sestry. PhDr. Laurinc PhD. dipl. s. vystúpil s prednáškou ktorá sa týkala úlohe sestry v prevencii ventilátorovej preneumónii, PhDr. Gajdošová PhD., prezentovala problematiku Bezpečnosť pacienta počas anestézie a Bc. Naňo poukázal na novú formu liečby pri infekcii GITu baktériou Clostridium difficile a to Fekálnou mikrobiálnou transplantáciou.
Príjemným prekvapením počas spoločenského večera bol akt odovzdávania poďakovaní medzinárodným partnerom kooperujúcim s Udruženja anestetičara Srbije a poďakovaniu firemným partnerom, ktorí podporili tento kongres. Tieto poďavania „Zachvalnice“ si ocenení prevzali z rúk Jovana Filipoviča, predsedu Udruženja anestetičara Srbije. Za Slovenskú republiku prevzal poďakovanie PhDr. Milan Laurinc PhD. dipl. s.
Druhý deň kongresu sa zúčastneným prihovorila so svojou prezentáciou o začiatkoch vzdelávania anestéziologických sestier v Srbsku prof. MUDr. Nevena Kalezic. Aj Slovenská akademická pôda mala svoje zastúpenie na tomto kongrese. PhDr. Zuzana Rybárová PhD. zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prezentovala postgraduálne vzdelávanie sestier v oblasti anestézie a intenzívnej starostlivosti v Slovenskej republike. Ďalším váženým hosťom tohto kongresu bol Moncef Jendoubi, predstaviteľ WCNA z Tunisu. Ďalšie prednášky prezentovali sestry z USA, ktoré boli zaujímavé z hľadiska video ukážky nácviku resuscitácie a prístupu sestier v kritických situáciách v nemocničnom prostredí.
Nesmieme zabudnúť, že okrem prednášok sa slovenské sestry prezentovali aj v poserovej sekcii. PhDr. Helena Godnárová – Vyhničková, dipl. p. s. (Ružomberok) – 10. rokov praxe – sekcia sestier pracujúcich v anestézii a intenzívnej starostlivosti a PhDr. Lenka Gajdošová PhD., Mgr. Erika Lipovská – Kľúčová oblasť prevencie nozokomiálnych infekcií na úseku anestézie.
Veľké poďakovanie patrí organizátorom kongresu Udruženje anestetičara Srbje a SK SaPA, za možnosť zúčastniť sa a prezentovať slovenské sestry na kongrese v zahraničí.

Mgr. Erika Lipovská, PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.
členovia Sekcie sestier v AaIS

Ďalšie články v sekcii

Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Lučenci
Lučenec - Rada regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Lučenci na svojom zasadnutí 7.2.2018 rozhodla, že Valné zhromaždenie regionálnej komory sa uskutoční dňa 18. marca 2018 o 15,00 hod. v reštaurácii Monikin dvor v Lučenci.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Brezno
Brezno - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Brezne si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Brezne, ktoré sa uskutoční dňa 7. marca 2018 14.30 hodine v priestoroch zasadačky NsP na - 1.posch.
Novinársky brífing: Ošetrovanie dlhodobo chorých pacientov v ich domácom prostredí
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok 15. februára 2018 v Bratislave organizovala novinársky brífing na tému: „Ošetrovanie dlhodobo chorých pacientov v ich domácom prostredí“.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Starej Ľubovni
Stará Ľubovňa - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Starej Ľubovni si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční dňa 12. 3. 2018 o 15.30 hod. v priestoroch jedálne Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri