Úvod / Podujatia / Regionálna komora vo Zvolene ocenila Bielym srdcom 7 sestier z regiónu Zvolen
Regionálna komora vo Zvolene ocenila Bielym srdcom 7 sestier z regiónu Zvolen


Ako každoročne Regionálna komora SK SaPA vo Zvolene organizovala slávnostný seminár z príležitosti Medzinárodného dňa sestier na počesť žene, zakladateľke moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingalovej. Podujatie, ktoré je spojené so vzdaním úcty a odovzdávaním ocenenia Biele srdce, sa konalo 17.5.2017 o 14,00 v priestoroch Obvodného úradu mesta Zvolen.Medzi hosťami , ktorých organizátor privítal bola prezidentka RK SaPA vo Zvolene , Bc. Jarmila Olšiaková, vedúca Regionálneho centra HSV pre Banskobystrický samosprávny kraj , Mgr. Júlia Jankovičová a námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice Zvolen, a.s., člen skupiny Agel , p. PhDr. Elena Mikušová. Po slávnostnom otvorení , v ktorom účastníkov milo privítala členka Rady RK SaPA a moderátorka podujatia, Jaroslava Horňáková, nasledovali príhovory hostí, v ktorých p. PhDr. Elena Mikušová,
Mgr. Júlia Jankovičová a
Bc. Jarmila Olšiaková nielen, že vyzdvihli osobnosť Florence Nightingalovej a hľadali paralely v našom živote, ale priblížili aj význam ocenenia Biele srdce. V súvislosti s témou, ktoré ICN pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier vyhlásila s názvom Sestry: Hlas v popredí: Dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja, boli odprezentované 2 prednášky. Autorky , Mgr. Denisa Šarkoziová a PhDr. Zuzana Bukovcová vo svojich prezentáciách kládli dôraz na význam sestier v systéme na nezameniteľný holistický prístup a všetky ciele udržateľného rozvoja aplikovali na súčasnú prax. V rámci slávnostnej časti seminára Rada RK SaPA Zvolen ocenila Bielym srdcom tieto sestry z regiónu Zvolen. V kategórii sestra a pôrodná asistentka –menežér ;
Mgr. Mária Badinková, sestra – menežérka dennej zmeny na chirurgickom oddelení Nemocnice Zvolen. Okrem svojích manažérských povinností odovzdáva svoje skúsenosti na SZŚ Zvolen . Je to sestra , ktorá prezentuje svoje povolanie skutkom, slovom, ale predovšetkým srdcom.
PhDr.Zuzana Bukovcová, vedúca sestra na internom oddelení Nemocnice Zvolen, člen skupiny Agel. Okrem plneniu svojich bežných pracovných povinnosti vedúcej sestry sa venuje publikačnej činnosti, prednáškam na národnej i medzinárodnej úrovni, spolupracuje pri organizovaní celoslovenských aktivít. Venuje sa vzdelávaniu odbornej príprave zdravotníckych asistentov na SZŠ vo Zvolene a konzultantkou záverečných bakalárskych a diplomových prác. Je členkou občianského združenia pre celiatikov. Jej pôsobenie samotní pracovníci hodnotia takto“ je to vedúca sestra s veľkým srdiečkom, ktorá je láskavá, múdra, obetavá, trpezlivá. Vykonáva svoju pozíciu vedúcej sestry veľmi profesionálne, na vysokej odbornej úrovni, Veľmi si ju zato vážime a týmto jej posielame veľké ĎAKUJEME.
Mgr. Katarína Farbiaková, vedúca pôrodná asistentka na gynekologicko- pôrodníckom oddelení Nemocnice Zvolen, člen skupiny Agel. Aj pod jej taktovkou získalo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie cenu“ Oddelenie roka Slovenskej republiky „. Jej spolupracovníci si ju vážia ako človeka, ktorý skrýva v sebe zodpovednosť, duchaplnosť, láskavosť a humor , bez ktorého by bolo oddelenie pusté. Je jednou z tých pôrodných asistentiek, ktoré toto poslanie jednoznačne napĺňajú.
Mgr.Elena Malatíncová , vedúca sestra na detskom oddelení Nemocnice Zvolen,a.s, člen skupiny Agel . Je vedúcim pracovníkom s vysokou odbornosťou, dôslednosťou v práci, dobrým prístupom k subalterne. Prístup k riešeniu akejkoľvek situácie len v nej podčiarkuje status vysokej riadiacej profesionality a kreditu.
Kategóriu sestra a pôrodná asistentka v praxi reprezentovali;
Adriana Filčíková, sestra pracujúca na psychiatrickej ambulancii vo Zvolene. Je to sestra na svojom mieste, zodpovedná, pracovitá, rada sa vzdeláva, nielen , že si vie adekvátne poradiť s náročným problémom, ktorý jej obor prináša, ale na druhej strane je empatická, vie pacientom poradiť, porozprávať, vypočuť ich, ale aj zasmiať sa s nimi.
Anna Lalíková , sestra pracujúca na neurologickom oddelení Nemocnice Zvolen a.s., člen skupiny Agel. Jej charakteristickou črtou je schopnosť prispôsobiť sa náročným situáciám praxe a pohotovo reagovať. Kedže jej maturitným a nástupným oborom bolo detské ošetrovateľstvo, vie poskytovať starostlivosť ako dospelému , tak aj detskému pacientovi . Pre mnohé kolegyne sa stala poradkyňou, vzorom zodpovednosti, spravodlivá a hlavne pre ľudský prístup si získala obdiv a prirodzený rešpekt.
Rada RK SaPA Zvolen sa rozhodla , že udelí aj mimoriadne ocenenie p. Ivete Krnáčovej .
A to nielen pre regionálny prínos v rámci svojej odbornej praxe vynikajúcej terénnej sestry, ktorá ostane v pamäti matiek malých pacientov. Ale aj v rámci prístupu k stavovskej organizácii , kde na úrovni regiónu Detva sa zaslúžila o prísun členov SK SaPA ,neustále ich informovala o dianí v SK SAPA, spoluorganizovala vzdelávacie podujatia. Členkou SK SaPA bola od začiatku a zostala členkou aj po odchode do dôchodku.
Záver tohto slávnostného podujatia patril básni o Florence Nightingalovej z pera autorky, členky Rady RK SaPA, p .Jarmile Horňákovej.

Ďalšie články v sekcii

Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ADOS
Detva - Výstupy z celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v ADOS, konanej 19.10.2017 v Detve, ktorej hlavnou témou bola dlhodobá starostlivosť na Slovensku v procese zmien.
Tlačová konferencia k prvým opatreniam na riešenie akútneho nedostatku sestier
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tlačovej konferencii v utorok 7. novembra 2017 v Bratislave informovali novinársku verejnosť o prvých opatreniach na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek, na ktorých sa dohodla SK SaPA s MZ SR.
Prezidentka Lazorová na Ukrajine podpísala zmluvu o spolupráci
Zhytomyr - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v dňoch 19. – 20. októbra 2017 zúčastnila na medzinárodnom vedeckom sympóziu v ukrajinskom meste Zhytomyr, kde podpísala dohodu o spolupráci medzi SK SaPA a Inštitútom ošetrovateľstva v Zhytomyre ohľadom vedy, výskumu, a spolupráci pri organizácii odborných podujatí.
Slovenské sestry sa už po siedmy krát zúčastnili na kongrese sestier v Srbsku
Novy Sad - Predstavitelia Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek sa už po siedmy krát zúčastnili na medzinárodnom kongrese v Srbsku. Kongres , ktorý organizovalo Združenie anesteziológov Srbska (Udruženja anestetičara Srbje) sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. októbra 2017 v Novom Sade v Srbsku a venoval sa problematike anestéziológia včera, dnes, zajtra.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri