Úvod / Podujatia / Komora zvýšila právne povedomie sestier z Bratislavského kraja
Komora zvýšila právne povedomie sestier z Bratislavského kraja

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III. v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Bratislava v stredu 27. 9. 2017 v hoteli SOREA Regia v Bratislave zorganizovala pracovné stretnutie k právnemu povedomiu sestier, kde dvesto členov vyškolila na dodržiavanie pracovných podmienok v súlade so Zákonníkom práce. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je pripravená pokračovať podobných pracovných stretnutiach aj v budúcnosti, ak o to bude záujem členiek z terénu.

Hlavnou témou stretnutia boli pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek pri dodržiavaní Zákonníka práce SR č. 311/2001 Z. z. Diskutovalo sa o rozvrhnutí pracovného času, stravovaní zamestnancov, prestávkach v práci na jedlo a oddych, práci nadčas, dôležitých osobných prekážkach v práci či vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.
"Ak nám zamestnávateľ neposkytuje stravu v nočných hodinách a rovnako nám odopiera právo na čerpanie mzdy za sústavné vzdelávanie, ročne nás okradne v čistom minimálne o 372 € a u zamestnancov v zariadeniach združených v asociácii nemocníc až 500€," povedal v úvode pracovného stretnutia prezident Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III Viliam Záborský s tým, že na základe § 90 Zákonníka práce je rozvrhnutie pracovného času zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň. Zamestnávateľ Vám NESMIE zrušiť bez Vášho písomného a vopred dohodnutého súhlasu službu.
Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie. Zamestnancovi prislúcha zabezpečenie stravy alebo gastrolístok v minimálnej hodnote 3,38 eur aj v nočnej zmene.
Prezident RK Bratislava III Viliam Záborský ďalej zúčastnených informoval, že každá sestra má právo opustiť svoje pracovisko na 30 minút prestávky počas zmeny za účelom načerpania a obnoveniu pracovných síl zamestnanca. Táto prestávka sa nezapočítava do pracovného času, preto nie je poskytovaná a ani mu neprislúcha mzda. Zamestnávateľ nemôže určiť, kde má zamestnanec túto dobu odpočinku tráviť.
Podľa § 97 zákonníka práce riešenie nárokov zamestnanca, ktorý vykonával prácu nadčas je vyslovene závislé od jeho vôle. Zamestnanec má nárok na poskytnutie náhradného voľna so súhlasom zamestnanca (do 4 mesiacov) , alebo poskytnutie mzdy (po uplynutí 4 mesiacov). "Podľa § 141 vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení najviac na sedem dní v kalendárnom roku (ak nebolo možné vykonať mimo pracovného času) poskytne zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou mzdy. Sprevádzanie rodinného príslušníka do ZZ na vyšetrenie alebo ošetrenie najviac na sedem dní v kalendárnom roku (ak nebolo možné vykonať mimo pracovného času) poskytne zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou mzdy," uviedol Viliam Záborský s tým, že medzi ďalšie osobné prekážky v práci patrí: sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia, úmrtie rodinného príslušníka, svadba či narodenie dieťaťa.
Zamestnávateľ podľa § 140 Zákonníka práce poskytne zamestnancovi, pracovné voľno päť dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
Na pracovnom stretnutí sa zúčastnilo takmer dvesto sestier a pôrodných asistentiek z Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré mali možnosť diskutovať s pozvanými hosťami Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Krajského inšpektorátu práce či právnickej kancelárie PUCHALLA, SLÁVIK & partners s. r. o. " S prezidentmi regionálnych komôr sme sa snažili riešiť témy, ktoré boli najvypuklejšie. Som však presvedčená, že problémov je oveľa viac a nie je možné individuálne odpovedať na všetky vaše otázky, alebo dať návod na ich riešenie,“ povedala v diskusii prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že ak bude záujem z terénu, v budúcnosti bude nasledovať ďalšia vzdelávacia aktivita či pracovné stretnutie. Podľa prezidentky SK SaPA Mgr. I. Lazorovej, dipl. p. a. nie je možné, aby každá sestra ovládala zákonník práce a kolektívnu zmluvu, ale treba mať takých ľudí, ktorí legislatíve rozumejú a chcú uvedené problémy riešiť. „Toto mnohé naše členky podceňujú, keď sa pýtajú, načo máme komoru či odbory. Ak však nebudeme organizované, samé ťažko niečo vybojujeme. Ak sa pacient nechce uzdraviť, veľmi dobre viete, aké je ťažké uzdravovať pacienta. Ak sestry samé nechcú, ak otvoria tému, ale nie sú ísť ochotné do konečného riešenia, potom sa veľmi ťažko riešia problémy," povedala na pracovnom stretnutí Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Ako povedala ministerská sestra Tatiana Hrindová, je úplne legitímne, aby sestry žiadali svoje práva. Vždy si však treba zvážiť aj vlastnú zodpovednosť, aby sa nestalo, že sestra vykríkne a potom sa stiahne do diery a už o nej nikto nepočuje. „Pokiaľ každý za seba nebudeme bojovať, tak ich mať nebudeme. Uvedomme si, že nepríde žiaden spasiteľ, ktorý nás všetkých ochráni a dá nám to, čo je v zákonoch. Dúfam, že budete o týchto veciach hovoriť s kolegyňami a spoločne hľadajte spôsob, ako zodvihnúť hlavy,“ dodal prezident RK Bratislava III Viliam Záborský.

Ďalšie články v sekcii

Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri