Úvod / Podujatia / Komora zvýšila právne povedomie sestier z Bratislavského kraja
Komora zvýšila právne povedomie sestier z Bratislavského kraja

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III. v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Bratislava v stredu 27. 9. 2017 v hoteli SOREA Regia v Bratislave zorganizovala pracovné stretnutie k právnemu povedomiu sestier, kde dvesto členov vyškolila na dodržiavanie pracovných podmienok v súlade so Zákonníkom práce. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je pripravená pokračovať podobných pracovných stretnutiach aj v budúcnosti, ak o to bude záujem členiek z terénu.

Hlavnou témou stretnutia boli pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek pri dodržiavaní Zákonníka práce SR č. 311/2001 Z. z. Diskutovalo sa o rozvrhnutí pracovného času, stravovaní zamestnancov, prestávkach v práci na jedlo a oddych, práci nadčas, dôležitých osobných prekážkach v práci či vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.
"Ak nám zamestnávateľ neposkytuje stravu v nočných hodinách a rovnako nám odopiera právo na čerpanie mzdy za sústavné vzdelávanie, ročne nás okradne v čistom minimálne o 372 € a u zamestnancov v zariadeniach združených v asociácii nemocníc až 500€," povedal v úvode pracovného stretnutia prezident Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III Viliam Záborský s tým, že na základe § 90 Zákonníka práce je rozvrhnutie pracovného času zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň. Zamestnávateľ Vám NESMIE zrušiť bez Vášho písomného a vopred dohodnutého súhlasu službu.
Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie. Zamestnancovi prislúcha zabezpečenie stravy alebo gastrolístok v minimálnej hodnote 3,38 eur aj v nočnej zmene.
Prezident RK Bratislava III Viliam Záborský ďalej zúčastnených informoval, že každá sestra má právo opustiť svoje pracovisko na 30 minút prestávky počas zmeny za účelom načerpania a obnoveniu pracovných síl zamestnanca. Táto prestávka sa nezapočítava do pracovného času, preto nie je poskytovaná a ani mu neprislúcha mzda. Zamestnávateľ nemôže určiť, kde má zamestnanec túto dobu odpočinku tráviť.
Podľa § 97 zákonníka práce riešenie nárokov zamestnanca, ktorý vykonával prácu nadčas je vyslovene závislé od jeho vôle. Zamestnanec má nárok na poskytnutie náhradného voľna so súhlasom zamestnanca (do 4 mesiacov) , alebo poskytnutie mzdy (po uplynutí 4 mesiacov). "Podľa § 141 vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení najviac na sedem dní v kalendárnom roku (ak nebolo možné vykonať mimo pracovného času) poskytne zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou mzdy. Sprevádzanie rodinného príslušníka do ZZ na vyšetrenie alebo ošetrenie najviac na sedem dní v kalendárnom roku (ak nebolo možné vykonať mimo pracovného času) poskytne zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou mzdy," uviedol Viliam Záborský s tým, že medzi ďalšie osobné prekážky v práci patrí: sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia, úmrtie rodinného príslušníka, svadba či narodenie dieťaťa.
Zamestnávateľ podľa § 140 Zákonníka práce poskytne zamestnancovi, pracovné voľno päť dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
Na pracovnom stretnutí sa zúčastnilo takmer dvesto sestier a pôrodných asistentiek z Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré mali možnosť diskutovať s pozvanými hosťami Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Krajského inšpektorátu práce či právnickej kancelárie PUCHALLA, SLÁVIK & partners s. r. o. " S prezidentmi regionálnych komôr sme sa snažili riešiť témy, ktoré boli najvypuklejšie. Som však presvedčená, že problémov je oveľa viac a nie je možné individuálne odpovedať na všetky vaše otázky, alebo dať návod na ich riešenie,“ povedala v diskusii prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že ak bude záujem z terénu, v budúcnosti bude nasledovať ďalšia vzdelávacia aktivita či pracovné stretnutie. Podľa prezidentky SK SaPA Mgr. I. Lazorovej, dipl. p. a. nie je možné, aby každá sestra ovládala zákonník práce a kolektívnu zmluvu, ale treba mať takých ľudí, ktorí legislatíve rozumejú a chcú uvedené problémy riešiť. „Toto mnohé naše členky podceňujú, keď sa pýtajú, načo máme komoru či odbory. Ak však nebudeme organizované, samé ťažko niečo vybojujeme. Ak sa pacient nechce uzdraviť, veľmi dobre viete, aké je ťažké uzdravovať pacienta. Ak sestry samé nechcú, ak otvoria tému, ale nie sú ísť ochotné do konečného riešenia, potom sa veľmi ťažko riešia problémy," povedala na pracovnom stretnutí Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Ako povedala ministerská sestra Tatiana Hrindová, je úplne legitímne, aby sestry žiadali svoje práva. Vždy si však treba zvážiť aj vlastnú zodpovednosť, aby sa nestalo, že sestra vykríkne a potom sa stiahne do diery a už o nej nikto nepočuje. „Pokiaľ každý za seba nebudeme bojovať, tak ich mať nebudeme. Uvedomme si, že nepríde žiaden spasiteľ, ktorý nás všetkých ochráni a dá nám to, čo je v zákonoch. Dúfam, že budete o týchto veciach hovoriť s kolegyňami a spoločne hľadajte spôsob, ako zodvihnúť hlavy,“ dodal prezident RK Bratislava III Viliam Záborský.

Ďalšie články v sekcii

VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Bešeňová - V dňoch 05. - 06. októbra 2017 sa priestoroch Hotela Bešeňová konala VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve a Univerzitná nemocnica SNP – fakultná nemocnica v Ružomberku.
Prezidentka Lazorová aktívne podporila workshop venovaným štandardným diagnostickým a terapeutickým postupom
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s viceprezidentkou SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych odboroch PhDr. Margitou Kosturikovou sa dňa 28. novembra 2017 v Bratislave na pozvanie organizátorov aktívne zúčastnili workshopu venovanému vyvinutým štandardným diagnostickým a terapeutickým postupom.
Prezidentka Lazorová sa aktívne zúčastnila celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii
Banská Bystrica - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa dňa 2. decembra 2017 v Banskej Bystrici zúčastnila Celoslovenskej konferencii Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii SK SaPA spojenú s voľbami do Výboru odbornej sekcie.
Historický VII. Česko-slovenský kongres bazálnej stimulácie pod záštitou SK SaPA
Ostrava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa dňa 23. novembra 2017 osobne zúčastnila na historickom VII. Česko-slovenskom kongrese bazálnej stimulácie s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskuitočnil v multifunkčnej hale Gong v centre Ostrave. Jednalo sa o jedinečnú, a pravdepodobne poslednú príležitosť osobne se stretnúť s autormi konceptu prof. Dr. Andreasem Fröhlichem a prof. Christel Bienstein na území České republiky.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri