Úvod / Podujatia / Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Starej Ľubovni
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Starej Ľubovni

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Starej Ľubovni Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
_____________________________________________________________________

P O Z V Á N K A


Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA
so sídlom v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2018 o 15.30 hod.
v priestoroch jedálne Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Program Valného zhromaždenia v RKSaPA:

 1. Prezentácia

 2. Otvorenie - privítanie hostí

 3. Správa KV RKSaPA o uznášaniaschopnosti VZ RK SaPA

 4. Návrh a predloženie programu

 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva

 6. Správa o činnosti RK SaPA

 7. Správa o hospodárení - vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017

 8. Návrh rozpočtu na rok 2018

 9. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA

 10. Diskusia - návrh plánu činnosti regionálnej komory

 11. Diskusia

 12. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem

 13. Správa pracovného predsedníctva - Uznesenia - hlasovanie

 14. Záver


V Starej Ľubovni dňa: 12.02.2018PhDr. Ľuboslava Kundraciková, dipl. s., v. r.
prezidentka RK SaPA v Starej Ľubovni
e-mail: luboslava.kundracikova@gmail.com
Mobil: 0948 756 700
0903 623 429

Ďalšie články v sekcii

Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Lučenci
Lučenec - Rada regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Lučenci na svojom zasadnutí 7.2.2018 rozhodla, že Valné zhromaždenie regionálnej komory sa uskutoční dňa 18. marca 2018 o 15,00 hod. v reštaurácii Monikin dvor v Lučenci.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Brezno
Brezno - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Brezne si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Brezne, ktoré sa uskutoční dňa 7. marca 2018 14.30 hodine v priestoroch zasadačky NsP na - 1.posch.
Novinársky brífing: Ošetrovanie dlhodobo chorých pacientov v ich domácom prostredí
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok 15. februára 2018 v Bratislave organizovala novinársky brífing na tému: „Ošetrovanie dlhodobo chorých pacientov v ich domácom prostredí“.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Galante
Galanta - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Galante Vás pozýva na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Galante, ktoré sa uskutoční dňa 13. marca 2018, 14.30 hodine v priestoroch zasadačky polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Šali, Nemocničná 1.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri