Úvod / Podujatia / Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Starej Ľubovni
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Starej Ľubovni

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Starej Ľubovni Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
_____________________________________________________________________

P O Z V Á N K A


Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA
so sídlom v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2018 o 15.30 hod.
v priestoroch jedálne Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Program Valného zhromaždenia v RKSaPA:

 1. Prezentácia

 2. Otvorenie - privítanie hostí

 3. Správa KV RKSaPA o uznášaniaschopnosti VZ RK SaPA

 4. Návrh a predloženie programu

 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva

 6. Správa o činnosti RK SaPA

 7. Správa o hospodárení - vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017

 8. Návrh rozpočtu na rok 2018

 9. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA

 10. Diskusia - návrh plánu činnosti regionálnej komory

 11. Diskusia

 12. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem

 13. Správa pracovného predsedníctva - Uznesenia - hlasovanie

 14. Záver


V Starej Ľubovni dňa: 12.02.2018PhDr. Ľuboslava Kundraciková, dipl. s., v. r.
prezidentka RK SaPA v Starej Ľubovni
e-mail: luboslava.kundracikova@gmail.com
Mobil: 0948 756 700
0903 623 429

Ďalšie články v sekcii

Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.
Pôrodné asistentky darovali 520 eur ženám v núdzi
Rožňava - Finančný dar v hodnote 520 eur sa podarilo vyzbierať pôrodným asistentkám v rámci charitatívnej akcie „Pôrodné asistentky ženám“, ktorá sa uskutočnila dňa 9. marca 2018 vo Zvolene počas tretieho ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Pôrodná asistencia – šanca na zmenu“.
Na Medicor 2018 dominovali sestry
Trenčín - V dňoch 12. – 13. 3. 2018 v Omšení pri Trenčíne sa konala Celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Medicor 2018. Odborného podujatia sa zúčastnili prevažne sestry, ale aj lekári, psychológovia a fyzioterapeuti.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri