Úvod / Podujatia / Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Starej Ľubovni
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Starej Ľubovni

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Starej Ľubovni Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
_____________________________________________________________________

P O Z V Á N K A


Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA
so sídlom v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2018 o 15.30 hod.
v priestoroch jedálne Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Program Valného zhromaždenia v RKSaPA:

 1. Prezentácia

 2. Otvorenie - privítanie hostí

 3. Správa KV RKSaPA o uznášaniaschopnosti VZ RK SaPA

 4. Návrh a predloženie programu

 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva

 6. Správa o činnosti RK SaPA

 7. Správa o hospodárení - vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017

 8. Návrh rozpočtu na rok 2018

 9. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA

 10. Diskusia - návrh plánu činnosti regionálnej komory

 11. Diskusia

 12. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem

 13. Správa pracovného predsedníctva - Uznesenia - hlasovanie

 14. Záver


V Starej Ľubovni dňa: 12.02.2018PhDr. Ľuboslava Kundraciková, dipl. s., v. r.
prezidentka RK SaPA v Starej Ľubovni
e-mail: luboslava.kundracikova@gmail.com
Mobil: 0948 756 700
0903 623 429

Ďalšie články v sekcii

Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri