Úvod / Podujatia / Pôrodné asistentky darovali 520 eur ženám v núdzi
Pôrodné asistentky darovali 520 eur ženám v núdzi

Rožňava - Finančný dar v hodnote 520 eur sa podarilo vyzbierať pôrodným asistentkám v rámci charitatívnej akcie „Pôrodné asistentky ženám“, ktorá sa uskutočnila dňa 9. marca 2018 vo Zvolene počas tretieho ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Pôrodná asistencia – šanca na zmenu“.

Finančný dar v hodnote 520 eur odovzdali viceprezidentka pre pôrodné asistentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a. spolu s vedúcou detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. dňa 21. marca 2018 riaditeľke Charitatívno sociálneho centra Rožňava Mgr. Andre Janickej Rudnayovej. „Charitatívnu akciu „Pôrodné asistentky ženám“ sme organizovali symbolicky ako dar pri príležitosti dátumu jej konania 8. marca 2018, keď sa oslavuje Medzinárodný deň žien viac menej ako prejav úcty žien ženám. Finančný dar bude určený tehotným ženám, matkám a ich deťom v núdzi, o ktoré sa stará Charitatívno sociálne centrum v Rožňave,“ povedala počas odovzdávania viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a.
Charitatívno sociálne centrum Rožňava poskytuje sociálne služby zamerané na podanie pomocnej ruky ľuďom s nepriaznivým zdravím, ľuďom bez domova a ostatným marginalizovaným skupinám.

Ďalšie články v sekcii

Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri