Úvod / Podujatia / Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galante

Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.

Na podujatí sa zúčastnil ako hostia námestník pre ošetrovateľstvo Svet zdravia pri NsP Sv. Lukáša Galanta PhDr. Martin Ballay, krajská sestra pre Nitrianský samosprávny kraj Mgr. Eva Schmidtová, MUDr. Mária Gašparová .

Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni získali:

Kategória sestra z praxe : Iveta Fitusová, detská neurologická ambulancia Šaľa
Marta Káčerová, interná ambulancia Pro Care Sereď
Andrea Gálová, DSS Galanta

Kategória pôrodná asistentka : Katarína Marosiová, gynekologická ambulancia Neded

Kategória sestra manažer : Mgr. Renáta Grellová, psychiatrické odd. Svet zdravia Galanta
Mgr. Tatiana Zimanová, neurologické odd., Svet zdravia Galanta

Ocenením zablahoželala aj prezidentka RK Galanta Mária Gálová, ktorá neskrývala nadšenie z toho, že v tomto roku na celoslovenskom podujatí BIELE SRDCE získala ocenenie aj naša členka Mgr. Lýdia Zelenická.

Podujatie prebehlo v pohodovej a priateľskej atmosfére v čom vo veľkej miere prispeli aj speváci folklórneho súboru Močenská muzička.

Všetkým ocenením srdečne blahoželáme a budeme sa tešiť na budúci rok, v ktorom oceníme ďalšie výnimočné sestry.
Mária Gálová, dipl. s.
prezidentka RK SaPA Galanta

Ďalšie články v sekcii

Kampaň Nursing Now
Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“
Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť globálne zdravie zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete - ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier- viesť, učiť a budovať globálne hnutie.
Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na vedúcu odboru a vyradením vedúcich sestier z riadenia ošetrovateľstva dochádza pomaly, ale isto k degradácii vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve ako aj samotného odboru ošetrovateľstva. Zmeny zriaďovacích listín spôsobili zásadné rozdiely pri riadení ošetrovateľstva v štátnych a súkromných nemocniciach. Dochádza k porušovaniu Mníchovskej deklarácie, ktorou sa ministri zdravotníctva zaviazali zabezpečiť zastúpenie sestier na všetkých stupňoch riadenia v zdravotníctve. V znení zákona riadiť a organizovať ošetrovateľskú prax môže len sestra.
Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri