Úvod / Podujatia / Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galante

Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.

Na podujatí sa zúčastnil ako hostia námestník pre ošetrovateľstvo Svet zdravia pri NsP Sv. Lukáša Galanta PhDr. Martin Ballay, krajská sestra pre Nitrianský samosprávny kraj Mgr. Eva Schmidtová, MUDr. Mária Gašparová .

Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni získali:

Kategória sestra z praxe : Iveta Fitusová, detská neurologická ambulancia Šaľa
Marta Káčerová, interná ambulancia Pro Care Sereď
Andrea Gálová, DSS Galanta

Kategória pôrodná asistentka : Katarína Marosiová, gynekologická ambulancia Neded

Kategória sestra manažer : Mgr. Renáta Grellová, psychiatrické odd. Svet zdravia Galanta
Mgr. Tatiana Zimanová, neurologické odd., Svet zdravia Galanta

Ocenením zablahoželala aj prezidentka RK Galanta Mária Gálová, ktorá neskrývala nadšenie z toho, že v tomto roku na celoslovenskom podujatí BIELE SRDCE získala ocenenie aj naša členka Mgr. Lýdia Zelenická.

Podujatie prebehlo v pohodovej a priateľskej atmosfére v čom vo veľkej miere prispeli aj speváci folklórneho súboru Močenská muzička.

Všetkým ocenením srdečne blahoželáme a budeme sa tešiť na budúci rok, v ktorom oceníme ďalšie výnimočné sestry.
Mária Gálová, dipl. s.
prezidentka RK SaPA Galanta

Ďalšie články v sekcii

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na vedúcu odboru a vyradením vedúcich sestier z riadenia ošetrovateľstva dochádza pomaly, ale isto k degradácii vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve ako aj samotného odboru ošetrovateľstva. Zmeny zriaďovacích listín spôsobili zásadné rozdiely pri riadení ošetrovateľstva v štátnych a súkromných nemocniciach. Dochádza k porušovaniu Mníchovskej deklarácie, ktorou sa ministri zdravotníctva zaviazali zabezpečiť zastúpenie sestier na všetkých stupňoch riadenia v zdravotníctve. V znení zákona riadiť a organizovať ošetrovateľskú prax môže len sestra.
Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri