Úvod / Podujatia / Deň sestier – RK SaPA v Prešove
Deň sestier – RK SaPA v PrešoveV mesiaci máj sa konal v Prešove v estrádnej sále DK ROH slávnostný seminár pri príležitosti Dňa sestier, ktorý bol spojený s udeľovaním ocenenia Biele srdce na regionálnej úrovni. Seminár organizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove, ktorá s potešením privítala 140 účastníkov – sestier.

Začiatok seminára bol zahájený príhovormi čestných hostí. Pozvanie prijali pani Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD. (ocenená tohto roku mimoriadnym ocenením Biele srdce na celonárodnej úrovni), taktiež námestníčka pre ošetrovateľstvo FNsP J. A. Reimana v Prešove pani PhDr. Mária Haraksimová, MBA a vedúca Regionálneho centra pre sústavné vzdelávanie v Prešove pani Mgr. Iveta Michalcová.
Po slávnostných príhovoroch nasledovalo samotné udeľovanie ocenení Biele srdce. Toto ocenenie je prestížnym čestným ocenením, ktorým komora vyjadruje svoje uznanie, symbolizuje starostlivosť, poznanie, vedomosti a ľudskosť, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Súčasťou je strieborný šperk v tvare srdca - je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti.
Regionálna komora Sa PA v Prešove tohto roku udelila ocenenie Biele srdce 4 sestrám v 2 kategóriách. V kategórii sestra z praxe získali ocenenie :
pani Alena Kušnírová – na ocenenie ju nominoval kolektív ORL oddelenia FNsP J. A. Reimana v Prešove
pani Anna Pavlíková, dipl. sestra – na ocenenie ju nominoval kolektív úrazovej chirurgie FNsP J. A. Reimana v Prešove
V kategórii sestra manažér získali ocenenie :
pani Jožka Gáborová, dipl. sestra – na ocenenie ju nominovalo oddelenie klinickej hematológie FNsP J. A. Reimana v Prešove
pani PhDr. Mgr. Vlasta Baňasová, PhD. - na ocenenie ju nominovala RK SaPA v Prešove
Po slávnostnom akte nasledovalo občerstvenie v podobe kultúrneho spestrenia, v ktorom sa predstavili pán Stanislav Salanci s jeho husľovým koncertom a tanečné páry FRIMart studia, tanečnej školy.
V druhej polovici seminára odzneli odborné prednášky, ktoré sa niesli v duchu témy medzinárodného Dňa sestier vyhlásenej ICN na rok 2017 a to Ošetrovateľstvo hlas v popredí- dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja . V mene regionálnej komory SaPA v Prešove gratulujeme všetkým oceneným sestrám a už teraz sa tešíme na ďalší rok. Poďakovanie taktiež patrí všetkým členom RK SaPA v Prešove , ktoré toto krásne podujatie zorganizovali.
Mgr. Alena Dolžová , prezident RK SaPA Prešov

Ďalšie články v sekcii

Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.
Pôrodné asistentky darovali 520 eur ženám v núdzi
Rožňava - Finančný dar v hodnote 520 eur sa podarilo vyzbierať pôrodným asistentkám v rámci charitatívnej akcie „Pôrodné asistentky ženám“, ktorá sa uskutočnila dňa 9. marca 2018 vo Zvolene počas tretieho ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Pôrodná asistencia – šanca na zmenu“.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri