Úvod / Podujatia / Deň sestier – RK SaPA v Prešove
Deň sestier – RK SaPA v PrešoveV mesiaci máj sa konal v Prešove v estrádnej sále DK ROH slávnostný seminár pri príležitosti Dňa sestier, ktorý bol spojený s udeľovaním ocenenia Biele srdce na regionálnej úrovni. Seminár organizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove, ktorá s potešením privítala 140 účastníkov – sestier.

Začiatok seminára bol zahájený príhovormi čestných hostí. Pozvanie prijali pani Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD. (ocenená tohto roku mimoriadnym ocenením Biele srdce na celonárodnej úrovni), taktiež námestníčka pre ošetrovateľstvo FNsP J. A. Reimana v Prešove pani PhDr. Mária Haraksimová, MBA a vedúca Regionálneho centra pre sústavné vzdelávanie v Prešove pani Mgr. Iveta Michalcová.
Po slávnostných príhovoroch nasledovalo samotné udeľovanie ocenení Biele srdce. Toto ocenenie je prestížnym čestným ocenením, ktorým komora vyjadruje svoje uznanie, symbolizuje starostlivosť, poznanie, vedomosti a ľudskosť, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Súčasťou je strieborný šperk v tvare srdca - je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti.
Regionálna komora Sa PA v Prešove tohto roku udelila ocenenie Biele srdce 4 sestrám v 2 kategóriách. V kategórii sestra z praxe získali ocenenie :
pani Alena Kušnírová – na ocenenie ju nominoval kolektív ORL oddelenia FNsP J. A. Reimana v Prešove
pani Anna Pavlíková, dipl. sestra – na ocenenie ju nominoval kolektív úrazovej chirurgie FNsP J. A. Reimana v Prešove
V kategórii sestra manažér získali ocenenie :
pani Jožka Gáborová, dipl. sestra – na ocenenie ju nominovalo oddelenie klinickej hematológie FNsP J. A. Reimana v Prešove
pani PhDr. Mgr. Vlasta Baňasová, PhD. - na ocenenie ju nominovala RK SaPA v Prešove
Po slávnostnom akte nasledovalo občerstvenie v podobe kultúrneho spestrenia, v ktorom sa predstavili pán Stanislav Salanci s jeho husľovým koncertom a tanečné páry FRIMart studia, tanečnej školy.
V druhej polovici seminára odzneli odborné prednášky, ktoré sa niesli v duchu témy medzinárodného Dňa sestier vyhlásenej ICN na rok 2017 a to Ošetrovateľstvo hlas v popredí- dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja . V mene regionálnej komory SaPA v Prešove gratulujeme všetkým oceneným sestrám a už teraz sa tešíme na ďalší rok. Poďakovanie taktiež patrí všetkým členom RK SaPA v Prešove , ktoré toto krásne podujatie zorganizovali.
Mgr. Alena Dolžová , prezident RK SaPA Prešov

Ďalšie články v sekcii

Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Lučenci
Lučenec - Rada regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Lučenci na svojom zasadnutí 7.2.2018 rozhodla, že Valné zhromaždenie regionálnej komory sa uskutoční dňa 18. marca 2018 o 15,00 hod. v reštaurácii Monikin dvor v Lučenci.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Brezno
Brezno - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Brezne si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Brezne, ktoré sa uskutoční dňa 7. marca 2018 14.30 hodine v priestoroch zasadačky NsP na - 1.posch.
Novinársky brífing: Ošetrovanie dlhodobo chorých pacientov v ich domácom prostredí
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok 15. februára 2018 v Bratislave organizovala novinársky brífing na tému: „Ošetrovanie dlhodobo chorých pacientov v ich domácom prostredí“.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Starej Ľubovni
Stará Ľubovňa - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Starej Ľubovni si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční dňa 12. 3. 2018 o 15.30 hod. v priestoroch jedálne Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri