Úvod / Podujatia / Deň sestier – RK SaPA v Prešove
Deň sestier – RK SaPA v PrešoveV mesiaci máj sa konal v Prešove v estrádnej sále DK ROH slávnostný seminár pri príležitosti Dňa sestier, ktorý bol spojený s udeľovaním ocenenia Biele srdce na regionálnej úrovni. Seminár organizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove, ktorá s potešením privítala 140 účastníkov – sestier.

Začiatok seminára bol zahájený príhovormi čestných hostí. Pozvanie prijali pani Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD. (ocenená tohto roku mimoriadnym ocenením Biele srdce na celonárodnej úrovni), taktiež námestníčka pre ošetrovateľstvo FNsP J. A. Reimana v Prešove pani PhDr. Mária Haraksimová, MBA a vedúca Regionálneho centra pre sústavné vzdelávanie v Prešove pani Mgr. Iveta Michalcová.
Po slávnostných príhovoroch nasledovalo samotné udeľovanie ocenení Biele srdce. Toto ocenenie je prestížnym čestným ocenením, ktorým komora vyjadruje svoje uznanie, symbolizuje starostlivosť, poznanie, vedomosti a ľudskosť, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Súčasťou je strieborný šperk v tvare srdca - je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti.
Regionálna komora Sa PA v Prešove tohto roku udelila ocenenie Biele srdce 4 sestrám v 2 kategóriách. V kategórii sestra z praxe získali ocenenie :
pani Alena Kušnírová – na ocenenie ju nominoval kolektív ORL oddelenia FNsP J. A. Reimana v Prešove
pani Anna Pavlíková, dipl. sestra – na ocenenie ju nominoval kolektív úrazovej chirurgie FNsP J. A. Reimana v Prešove
V kategórii sestra manažér získali ocenenie :
pani Jožka Gáborová, dipl. sestra – na ocenenie ju nominovalo oddelenie klinickej hematológie FNsP J. A. Reimana v Prešove
pani PhDr. Mgr. Vlasta Baňasová, PhD. - na ocenenie ju nominovala RK SaPA v Prešove
Po slávnostnom akte nasledovalo občerstvenie v podobe kultúrneho spestrenia, v ktorom sa predstavili pán Stanislav Salanci s jeho husľovým koncertom a tanečné páry FRIMart studia, tanečnej školy.
V druhej polovici seminára odzneli odborné prednášky, ktoré sa niesli v duchu témy medzinárodného Dňa sestier vyhlásenej ICN na rok 2017 a to Ošetrovateľstvo hlas v popredí- dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja . V mene regionálnej komory SaPA v Prešove gratulujeme všetkým oceneným sestrám a už teraz sa tešíme na ďalší rok. Poďakovanie taktiež patrí všetkým členom RK SaPA v Prešove , ktoré toto krásne podujatie zorganizovali.
Mgr. Alena Dolžová , prezident RK SaPA Prešov

Ďalšie články v sekcii

Tlačová konferencia: Nové výzvy a možnosti Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v starostlivosti o pacienta v domácom prostredí
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu s predsedom Sekcie sestier pracujúcich v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Jaroslavom Strakom a členkou výboru sekcie Bc. Zuzanou Maderovou vo štvrtok 20. júla 2017 na tlačovej konferencii informovali verejnosť o aktuálnej situácii v domácej ošetrovateľskej starostlivosť.
Tlačová konferencia: Čo odrádza mladých ľudí, aby pracovali v zdravotníctve?
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tlačovej konferencii v stredu 12. júla 2017 v Bratislave informovali verejnosť o tom, čo odrádza mladých ľudí, aby pracovali v zdravotníctve.
Oceňovanie Biele srdce 2017 v RK SaP Galanta
Dňa 21.6.2017 oceňovala RK SaPA Galanta svoje členky ocenením Biele srdce, ktoré sa konalo v Šali v Mestkom dome kultúry. Tohto roku sme dostali návrhy iba v kategórii sestra z praxe.
X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
Bratislava - V hoteli Tatra sa vo štvrtok 15. júna 2017 začala jubilejná X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. Sestry zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Srbska budú počas dvoch dní diskutovať na odbornom podujatí, ktoré organizuje Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri