Úvod / Podujatia / Deň sestier – RK SaPA v Prešove
Deň sestier – RK SaPA v PrešoveV mesiaci máj sa konal v Prešove v estrádnej sále DK ROH slávnostný seminár pri príležitosti Dňa sestier, ktorý bol spojený s udeľovaním ocenenia Biele srdce na regionálnej úrovni. Seminár organizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove, ktorá s potešením privítala 140 účastníkov – sestier.

Začiatok seminára bol zahájený príhovormi čestných hostí. Pozvanie prijali pani Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD. (ocenená tohto roku mimoriadnym ocenením Biele srdce na celonárodnej úrovni), taktiež námestníčka pre ošetrovateľstvo FNsP J. A. Reimana v Prešove pani PhDr. Mária Haraksimová, MBA a vedúca Regionálneho centra pre sústavné vzdelávanie v Prešove pani Mgr. Iveta Michalcová.
Po slávnostných príhovoroch nasledovalo samotné udeľovanie ocenení Biele srdce. Toto ocenenie je prestížnym čestným ocenením, ktorým komora vyjadruje svoje uznanie, symbolizuje starostlivosť, poznanie, vedomosti a ľudskosť, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Súčasťou je strieborný šperk v tvare srdca - je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti.
Regionálna komora Sa PA v Prešove tohto roku udelila ocenenie Biele srdce 4 sestrám v 2 kategóriách. V kategórii sestra z praxe získali ocenenie :
pani Alena Kušnírová – na ocenenie ju nominoval kolektív ORL oddelenia FNsP J. A. Reimana v Prešove
pani Anna Pavlíková, dipl. sestra – na ocenenie ju nominoval kolektív úrazovej chirurgie FNsP J. A. Reimana v Prešove
V kategórii sestra manažér získali ocenenie :
pani Jožka Gáborová, dipl. sestra – na ocenenie ju nominovalo oddelenie klinickej hematológie FNsP J. A. Reimana v Prešove
pani PhDr. Mgr. Vlasta Baňasová, PhD. - na ocenenie ju nominovala RK SaPA v Prešove
Po slávnostnom akte nasledovalo občerstvenie v podobe kultúrneho spestrenia, v ktorom sa predstavili pán Stanislav Salanci s jeho husľovým koncertom a tanečné páry FRIMart studia, tanečnej školy.
V druhej polovici seminára odzneli odborné prednášky, ktoré sa niesli v duchu témy medzinárodného Dňa sestier vyhlásenej ICN na rok 2017 a to Ošetrovateľstvo hlas v popredí- dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja . V mene regionálnej komory SaPA v Prešove gratulujeme všetkým oceneným sestrám a už teraz sa tešíme na ďalší rok. Poďakovanie taktiež patrí všetkým členom RK SaPA v Prešove , ktoré toto krásne podujatie zorganizovali.
Mgr. Alena Dolžová , prezident RK SaPA Prešov

Ďalšie články v sekcii

Vo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Zvolen - Vyše 140 sestier v týchto chvíľach diskutuje na jubilejnej XX. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou, ktorú v dňoch 13. – 14. októbra 2017 v kongresovom hoteli Tenis vo Zvolene organizuje Sekcia sestier pracujúcich v ORL v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.
Komora zvýšila právne povedomie sestier z Bratislavského kraja
Bratislava - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III. v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Bratislava v stredu 27. 9. 2017 v hoteli SOREA Regia v Bratislave zorganizovala pracovné stretnutie k právnemu povedomiu sestier, kde dvesto členov vyškolila na dodržiavanie pracovných podmienok v súlade so Zákonníkom práce. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je pripravená pokračovať v podobných pracovných stretnutiach aj v budúcnosti, ak o to bude záujem členiek z terénu.
Tlačová konferencia: Budúcnosť ošetrovateľstva na Slovensku: Ako by sa mohli sestry lepšie starať o pacientov?
Predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín Vyšehradskej skupiny vo štvrtok 21. septembra 2017 na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách vyzvali predstaviteľov miestnych vlád, aby problém riešili systémovo v spolupráci s európskymi inštitúciami.
Vo Vysokých Tatrách začala dvojdňová konferencia Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien
Vysoké Tatry - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. dnes vo Vysokých Tatrách otvorila tretí ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien. Dvojdňovú konferenciu v dňoch 21. - 22. septembra 2017 organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry pod záštitou Európskej federácie sestier a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri