Úvod / Podujatia / Deň sestier – RK SaPA v Prešove
Deň sestier – RK SaPA v PrešoveV mesiaci máj sa konal v Prešove v estrádnej sále DK ROH slávnostný seminár pri príležitosti Dňa sestier, ktorý bol spojený s udeľovaním ocenenia Biele srdce na regionálnej úrovni. Seminár organizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove, ktorá s potešením privítala 140 účastníkov – sestier.

Začiatok seminára bol zahájený príhovormi čestných hostí. Pozvanie prijali pani Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD. (ocenená tohto roku mimoriadnym ocenením Biele srdce na celonárodnej úrovni), taktiež námestníčka pre ošetrovateľstvo FNsP J. A. Reimana v Prešove pani PhDr. Mária Haraksimová, MBA a vedúca Regionálneho centra pre sústavné vzdelávanie v Prešove pani Mgr. Iveta Michalcová.
Po slávnostných príhovoroch nasledovalo samotné udeľovanie ocenení Biele srdce. Toto ocenenie je prestížnym čestným ocenením, ktorým komora vyjadruje svoje uznanie, symbolizuje starostlivosť, poznanie, vedomosti a ľudskosť, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Súčasťou je strieborný šperk v tvare srdca - je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti.
Regionálna komora Sa PA v Prešove tohto roku udelila ocenenie Biele srdce 4 sestrám v 2 kategóriách. V kategórii sestra z praxe získali ocenenie :
pani Alena Kušnírová – na ocenenie ju nominoval kolektív ORL oddelenia FNsP J. A. Reimana v Prešove
pani Anna Pavlíková, dipl. sestra – na ocenenie ju nominoval kolektív úrazovej chirurgie FNsP J. A. Reimana v Prešove
V kategórii sestra manažér získali ocenenie :
pani Jožka Gáborová, dipl. sestra – na ocenenie ju nominovalo oddelenie klinickej hematológie FNsP J. A. Reimana v Prešove
pani PhDr. Mgr. Vlasta Baňasová, PhD. - na ocenenie ju nominovala RK SaPA v Prešove
Po slávnostnom akte nasledovalo občerstvenie v podobe kultúrneho spestrenia, v ktorom sa predstavili pán Stanislav Salanci s jeho husľovým koncertom a tanečné páry FRIMart studia, tanečnej školy.
V druhej polovici seminára odzneli odborné prednášky, ktoré sa niesli v duchu témy medzinárodného Dňa sestier vyhlásenej ICN na rok 2017 a to Ošetrovateľstvo hlas v popredí- dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja . V mene regionálnej komory SaPA v Prešove gratulujeme všetkým oceneným sestrám a už teraz sa tešíme na ďalší rok. Poďakovanie taktiež patrí všetkým členom RK SaPA v Prešove , ktoré toto krásne podujatie zorganizovali.
Mgr. Alena Dolžová , prezident RK SaPA Prešov

Ďalšie články v sekcii

VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Bešeňová - V dňoch 05. - 06. októbra 2017 sa priestoroch Hotela Bešeňová konala VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve a Univerzitná nemocnica SNP – fakultná nemocnica v Ružomberku.
Prezidentka Lazorová aktívne podporila workshop venovaným štandardným diagnostickým a terapeutickým postupom
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s viceprezidentkou SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych odboroch PhDr. Margitou Kosturikovou sa dňa 28. novembra 2017 v Bratislave na pozvanie organizátorov aktívne zúčastnili workshopu venovanému vyvinutým štandardným diagnostickým a terapeutickým postupom.
Prezidentka Lazorová sa aktívne zúčastnila celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii
Banská Bystrica - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa dňa 2. decembra 2017 v Banskej Bystrici zúčastnila Celoslovenskej konferencii Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii SK SaPA spojenú s voľbami do Výboru odbornej sekcie.
Historický VII. Česko-slovenský kongres bazálnej stimulácie pod záštitou SK SaPA
Ostrava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa dňa 23. novembra 2017 osobne zúčastnila na historickom VII. Česko-slovenskom kongrese bazálnej stimulácie s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskuitočnil v multifunkčnej hale Gong v centre Ostrave. Jednalo sa o jedinečnú, a pravdepodobne poslednú príležitosť osobne se stretnúť s autormi konceptu prof. Dr. Andreasem Fröhlichem a prof. Christel Bienstein na území České republiky.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri