Úvod / Podujatia

Podujatia

V Žiline sa koná 17. Snem SK SaPA
Žilina – Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. v piatok 28. apríla 2017 v Žiline otvorila 17. Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Tohtoročný snem je o to viac výnimočný, že sa na ňom bude voliť prezident, ktorý povedie komoru na ďalšie štyri roky.
Prezidentka Lazorová v živom vysielaní na rádiu Slovensku
Bratislava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v piatok 21. apríla 2017 zúčastnila diskusnej relácie z Prvej ruky na Rozhlasovej stanici Slovensko, kde prezentovala výsledky prieskumu ohľadom pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. V živom vysielaní poukázala na prepracovanosť sestier a nedostatočné pracovné podmienky.
Prezidentka Lazorová diskutovala s krajskými odborníčkami a sestrami samosprávnych krajov
Bratislava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a. sa dňa 6. apríla 2017 na MZ SR zúčastnila pracovného stretnutia s krajskými odborníčkami pre ošetrovateľstvo a sestrami samosprávnych krajov, ktoré vyzvala, aby spoločne prispeli k zviditeľneniu práce sestier.
Tlačová konferencia: Výsledky prieskumu spokojnosti sestier s pracovnými podmienkami na Slovensku
Bratislava - Predstavitelia SK SaPA na tlačovej konferencii vo štvrtok 20. apríla 2017 v Bratislave informovali verejnosť o výsledkoch prieskumu spokojnosti sestier s pracovnými podmienkami na Slovensku. Prieskum robila SK SaPA v súvislosti s hodnotením pracovných podmienok po roku platnosti novelizácie zákona 578/2004.
Sestry podporili tulipánový pochod za pacientov s Parkinsonovou chorobou
Bratislava - Dňa 11.apríla si na celom svete pacienti s Parkinsonovou chorobou pripomínajú to, aké je to žiť s týmto ochorením. Pri tejto príležitosti sa 9. apríla v Sade J. Kráľa v Bratislave konal prvý "tulipánový pochod," na ktorom sa zúčastnili aj sestry.
Valné zhromaždenie RK SaPA Trnava schválilo svojich delegátov na Snem komory
Trnava - Delegáti Valného zhromaždenia Regionálneho komory sestier a pôrodných asistentiek Trnava vo štvrtok 30. marca 2017 schválili delegátov a náhradníkov na Snem komory 2017.
Tlačová konferencia: Aktuálne problémy agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
Bratislava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu s predstaviteľmi Sekcie sestier pracujúcich v ADOS pri SK SaPA v utorok 28. marca 2017 na tlačovej konferencii informovali novinárov o aktuálnych problémoch agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS.
Zastupovali sme sestry na prestížnej medzinárodnej konferencii v Berlíne
Berlín - V dňoch 09. 3. – 10. 3. 2017 sa v Nemecku – Berlíne konala prestížna medzinárodná konferencia s názvom 2nd Annual Global Nursing Management & Innovation Forum. Na tejto konferencii mala zastúpenie aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Správa z účasti na zahraničnej konferencii XXIII. Pařízkovy Dny
Ostrava - V dňoch 09.03. – 10.03.2017 sa členka Rady SKSaPA Mgr. Terézia Lengyelová, členka Rady SKSaPA Bc. Barbora Kapitánová a členka Rady a Prezídia SKSaPA Mgr. Zuzana Haladová, dipl.s.zúčastnili na XXIII. Pařízkovych dňoch v Ostrave.
Tlačová konferencia: Kedy sa budú môcť pôrodné asistentky starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach aj na Slovensku?
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tlačovej konferencii v utorok 21. februára 2017 v Bratislave požiadali ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby dopomohol k tomu, aby sa pôrodné asistentky mohli starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach aj na Slovensku.
Minister zdravotníctva T. Drucker prijal predstaviteľov sestier
Bratislava - K stabilizácii sestier v slovenskom zdravotníctve by pomohlo spoločné odmeňovanie na základe zásluhovosti pre všetkých, ale taktiež väčšia motivácia mladých ľudí, aby študovali ošetrovateľstvo. Vo štvrtok 16. februára 2017 sa na tom zhodli predstavitelia SK SaPA s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom.
Slovenské sestry na 19. ročníku Colour of Sepsis 2017 v Ostrave
Ostrava - Predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. sa spolu s podpredsedníčkou sekcie PhDr. Andreou Bratovou, PhD. a ďalšími sestrami zúčastnili 19. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou Colour of Sepsis 2017, ktorá sa koná v dňoch 7. - 10. februára v OStrave.
Tlačová konferencia: Ako MZ SR zavádza ohľadom sestier a pôrodných asistentiek a zľahčuje vážnu situáciu
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v piatok 3. februára 2017 na tlačovej konferencii v Dome novinárov na tlačovej konferencii upozornili na to, ako Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zavádza ohľadom sestier a pôrodných asistentiek a zľahčuje vážnu situáciu s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov.
Tlačová konferencia: Aké bolo slovenské zdravotníctvo v minulom roku a aké by malo byť v roku 2017?
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu s členom Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milanom Laurincom, PhD., dipl. s. a členkou Rady SK SaPA Bc. Barborou Kapitánovou. 10. januára 2017 na tlačovej konferencii v Dome novinárom zhodnotili doterajšiu činnosť ministra zdravotníctva T. Druckera a predstavili očakávania sestier a pôrodných asistentiek od tvorcov zákona.
Predstavitelia komory na rozporovom konani tlmočili zásadné pripomienky k spornej vyhláške
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s členom Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milanom Laurincom, PhD., dipl. s. v pondelok 12. decembra 2016 na MZ SR zúčastnili rozporového konania v súvislosti s návrhom vyhlášky, ktorou Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje rozšíriť kompetencie zdravotníckym asistentom.
Vystúpili sme na IX. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
Nové Zámky - Členka Rady a Prezídia SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. sa spolu s členkou Rady SK SaPA Bc. Barborou Kapitánovou zúčastnili IX. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v chirurgických odboroch, ktorá sa konala v dňoch 20. a 21.10. 2016 v priestoroch kinosály FN v Nových Zámkoch.
Aktívne sme sa zúčastnili na IV. medzinárodnom kongrese POUZP
Ostrava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa na čele s prezidentkou SK SaPA Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p. a. zúčastnili IV. medzinárodného kongresu Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z.s., ktorý sa konal v dňoch 7. a 8. októbra 2016 v multifunkčnej aule Gong v Ostrave.
Boli sme na medzinárodnom kongrese ITAPA
Bratislava - V dňoch 14. a 15.11. 2016 sa konal medzinárodný kongres ITAPA: Make IT Easy, na ktorom sa za SK SaPA zúčastnila členka Rady a Prezídia Mgr. Zuzana Haladová dipl. s. Kongres sa konal pod záštitou podpredsedu vlády SR pre investície informatizáciu Petra Pelegríniho.
Stretnutie zástupcov ADOS s ministrom zdravotníctva SR
Bratislava - Dňa 14. novembra 2016 sa uskutočnilo rokovanie sekcie ADOS pri SKSaPA a zástupcov Asociácie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) s ministrom zdravotníctva Ing. Tomášom Druckerom, ministerskou sestrou PhDr. Tatianou Hrindovou a prezidentkou SK SaPA Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p. a.
VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii
Bratislava - Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou SaP Bratislava 5, Očnou klinikou SZI a UNB Bratislava Petržalka v dňoch 30. septembra a 1. októbra 2016 v kongresovej sále hotela Apollo Bratislava organizovali VIII. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v oftalmológii.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri