Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / XX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou
XX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou
TÉMA „Moderné psychiatrické ošetrovateľstvo“
DÁTUM 25.05.2018 - 26.05.2018
MIESTO KONANIA Radava
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
Záväznú prihlášku - návratku, spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení konferenčného poplatku, obedov a spoločenského večera je potrebné zaslať na emailovú adresu: 20psyosekonf@gmail.com do 15.3.2018 aktívny účastník, do 15.4.2018 pasívny účastník.
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Želiezovce, Psychiatrická nemocnica Hronovce
NA STIAHNUTIE http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_psychiatricka/OS_psychiatria_1._informacia_XX._Radava-17.1.2018.doc
http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_psychiatricka/Program_XX.konferencie_complete_18_5_2018.doc

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri