Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / XX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou
XX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou
TÉMA „Moderné psychiatrické ošetrovateľstvo“
DÁTUM 25.05.2018 - 26.05.2018
MIESTO KONANIA Radava
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
Záväznú prihlášku - návratku, spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení konferenčného poplatku, obedov a spoločenského večera je potrebné zaslať na emailovú adresu: 20psyosekonf@gmail.com do 15.3.2018 aktívny účastník, do 15.4.2018 pasívny účastník.
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Želiezovce, Psychiatrická nemocnica Hronovce
NA STIAHNUTIE https://www.sksapa.sk/files/Sekcia_psychiatricka/OS_psychiatria_1._informacia_XX._Radava-17.1.2018.doc
https://www.sksapa.sk/files/Sekcia_psychiatricka/Program_XX.konferencie_complete_18_5_2018.doc

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri