Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / XIII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
XIII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
TÉMA
  • Špecifiká práce sestry v odboroch vnútorného lekárstva
  • Úloha sestry v spektre diagnostických a terapeutických metód v kardiológii
  • Efektívna komunikácia – základný pilier ošetrovateľskej praxe
  • Praktické využitie prevencie v ošetrovateľstve
  • Váriá
DÁTUM 23.03.2018 - 24.03.2018
MIESTO KONANIA Levice
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: Zaslanie návratky e-mailom na adresu: konferencialevice@gmail.com
Alebo poštou na adresu: Konferencia, Mgr. Jana Bojková, Interné oddelenie, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
ORGANIZÁTOR Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva
SPOLUORGANIZÁTOR Nemocnica Levice s. r. o.
NA STIAHNUTIE Prva_informacia_o_konferencii_2018.pdf

https://www.sksapa.sk/files/Sekcia_VNL/CKS_2018_program.pdf

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri