Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / XIII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
XIII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
TÉMA
  • Špecifiká práce sestry v odboroch vnútorného lekárstva
  • Úloha sestry v spektre diagnostických a terapeutických metód v kardiológii
  • Efektívna komunikácia – základný pilier ošetrovateľskej praxe
  • Praktické využitie prevencie v ošetrovateľstve
  • Váriá
DÁTUM 23.03.2018 - 24.03.2018
MIESTO KONANIA Levice
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: Zaslanie návratky e-mailom na adresu: konferencialevice@gmail.com
Alebo poštou na adresu: Konferencia, Mgr. Jana Bojková, Interné oddelenie, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
ORGANIZÁTOR Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva
SPOLUORGANIZÁTOR Nemocnica Levice s. r. o.
NA STIAHNUTIE Prva_informacia_o_konferencii_2018.pdf

http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_VNL/CKS_2018_program.pdf

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri