Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva
XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Téma:

  • Špecifická starostlivosť v internom ošetrovateľstve
  • Nové trendy v kardiológií
  • Násilie páchané na ľuďoch
  • Prevencia v 21. storočí
  • Slovenské sestry v zahraničí
  • Váriá

Dátum: 24. - 25. 03. 2017
Miesto konania: Bojnice

PRIHLÁSENIE: https://portal.sksapa.sk/ a zaslaním vyplnenej návratky na e-mail: konferencia2017@gmail.com

Organizuje: Slovenská komora sestier a pôrodných asistetiek, Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Regionálne komory Prrievidza a Piešťany.

Bližšie informácie:
http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/odborne_podujatia/Prva_informacia_CKS_2017.pdf
http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/odborne_podujatia/Prihlaska_CKS_2017_bojnice.pdf

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri