Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou
XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou
TÉMA Hlavný tématický blok konferencie:
Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny

Vedľajšie zameranie konferencie:
Postavenie anesteziologickej sestry v anesteziologickom tíme
Fyzioterapia v intenzivnej starostlivosti
Úloha sestry v prevencii sepse
Vária
DÁTUM 14.06.2018 - 15.06.2018
MIESTO KONANIA Hotel Yasmin****, Košice
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: https://docs.google.com/forms/d/1Did2osuu-LOM-X-0DQTTLeAbuJc_VksLA6Nz8ZRxfIc/edit
ORGANIZÁTOR Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálne komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I. a Košice II., Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny, Detská fakultná nemocnica Košice a UPJŠ LF, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita
NA STIAHNUTIE http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_AaIS/1._informacia_konferencia_Kosice_-_SR.pdf

Program:
http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_AaIS/Program-XI._Celoslovenskej_konferencie_sestier_pracujucich_v_AIM_s_medzinarodnou_ucasťou.pdf

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri