Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / VIII. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA
VIII. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA


VIII. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA a zároveň
VII. ročník Dňa Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA

Téma: Ošetrovateľská starostlivosť u pacientov v ambulancii praktického lekárstva, Ošetrovateľská starostlivosť v klinických odboroch, Veda a výskum v práci ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek – partner sestier, Právo a legislatíva, Varia

Dátum: 03. 6. 2017
Miesto konania: priestory Gastrocentrum, Hviezdoslavova č. 5, Trenčín

Organizátor:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Trenčín

Spoločne s podporou a partnerskou spoluprácou
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
Bližšie informácie: http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/odborne_podujatia/I.-INFO-TN2.doc

Odborný program: http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/odborne_podujatia/odborny_program_3.6.2017_TN_(1).doc

Prihláška:http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/odborne_podujatia/Prihlaska_3.6.2017.docx

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri