Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA GERIATRICKÝCH SESTIER S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA GERIATRICKÝCH SESTIER S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
TÉMA Kvalita života seniora v súčasnom systéme starostlivosti
Antibiotická rezistencia u seniorov
Varia
DÁTUM 13.10.2017 - 14.10.2017
MIESTO KONANIA Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Liptovský Mikuláš
NA STIAHNUTIE I. informácia o konferencii Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii - 2017
Sekcia_geriatricka/OS_geriatria_Program_2017.doc

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri