Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA GERIATRICKÝCH SESTIER S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA GERIATRICKÝCH SESTIER S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
TÉMA Kvalita života seniora v súčasnom systéme starostlivosti
Antibiotická rezistencia u seniorov
Varia
DÁTUM 13.10.2017 - 14.10.2017
MIESTO KONANIA Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Liptovský Mikuláš
NA STIAHNUTIE I. informácia o konferencii Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii - 2017
Sekcia_geriatricka/OS_geriatria_Program_2017.doc

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri