Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / VII. celoslovenskú konferenciu sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
VII. celoslovenskú konferenciu sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
TÉMA
  • Manažment a vzdelávanie v ošetrovateľstve
  • Právo a legislatíva v ošetrovateľstve
  • Prax založená na dôkazoch
  • Následná starostlivosť
  • Varia
DÁTUM 27.09.2018 - 28.09.2018
MIESTO KONANIA Demänovská dolina
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: zaslanie záväznej prihlášky a fotokópie dokladu o úhrade poplatkov elektronicky na adresu: sekcia-manazment@centrum.sk alebo poštou na adresu: PhDr. Anna Bullová, 1. Interná klinika, UNM, 036 59 Martin

UBYTOVANIE:
http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_osetrovateskeho_manazmentu/Formular_pre_nahlasenie_ubytovania_pocas_konferencie_SKSAPA_27-28.9.2018.docx
ORGANIZÁTOR Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Žiline, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
NA STIAHNUTIE http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_osetrovateskeho_manazmentu/I._info_konferencia_sekcia_manazmentu_Grand_Jasna.pdf

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri