Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / Kongres sestier pracujúcich v zubnom lekárstve Žilina 2018
Kongres sestier pracujúcich v zubnom lekárstve Žilina 2018
TÉMA Prevencia, starostlivosť o pacienta v ambulantnej a ústavnej starostlivosti, orálna hygiena, ošetrovateľstvo v maxilofaciálnej chirurgii, spolupráca dentálneho tímu, váriá...
DÁTUM 03.03.2018 - 03.03.2018
MIESTO KONANIA Žilina
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
  • odoslať poštou riadne vyplnenú prihlášku (návratku),
  • priložiť doklad o zaplatení konferenčného poplatku.
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR
NA STIAHNUTIE http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_zubna/OS_zubne_Zilina_2018_-_prva_informacia_(1).docx

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri