Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / Kongres sestier pracujúcich v zubnom lekárstve Žilina 2018
Kongres sestier pracujúcich v zubnom lekárstve Žilina 2018
TÉMA Prevencia, starostlivosť o pacienta v ambulantnej a ústavnej starostlivosti, orálna hygiena, ošetrovateľstvo v maxilofaciálnej chirurgii, spolupráca dentálneho tímu, váriá...
DÁTUM 03.03.2018 - 03.03.2018
MIESTO KONANIA Žilina
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
  • odoslať poštou riadne vyplnenú prihlášku (návratku),
  • priložiť doklad o zaplatení konferenčného poplatku.
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR
NA STIAHNUTIE http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_zubna/OS_zubne_Zilina_2018_-_prva_informacia_(1).docx

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri