Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / IX. Celoslovenská konferencia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek
IX. Celoslovenská konferencia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek
TÉMA Hlavná téma:
  • Interdisciplinárna spolupráca

Okruhy tém:
  • Dyslipidémia
  • Najnovšie poznatky v oblasti osteoporózy a prístupu k pacientom
  • Starostlivosť o inkontinentného pacienta v ambulantnej praxi
  • Medziodborová spolupráca v ambulantnej sfére
  • Edukácia pacienta v ambulantnej sfére
  • Elektronické zdravotníctvo
  • Rôzne
DÁTUM 05.05.2018 - 05.05.2018
MIESTO KONANIA Spišská Nová Ves
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
ORGANIZÁTOR Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komorou SK SaPA Spišská Nová Ves, NsP Svet zdravia a. s. Spišská Nová Ves
NA STIAHNUTIE http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_amb_sestier_a_PA/1._informacia_SNV_1.docx

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri