Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Téma: vzdelávanie a kompetencie sestier a pôrodných asisteniek z medzinárodného hľadiska

Dátum: 21. - 22. 09. 2017

Miesto konania: Nový Smokovec, Vysoké Tatry

Bližšie informácie: http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/odborne_podujatia/OaPA v procse zmien II - prva informacia.pdf

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri