Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / XX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
XX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
XX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
Téma: Špecifiká v ošetrovateľskej starostlivosti, právo a legislatíva, varia

Dátum: 13. - 14. 10. 2017
Miesto konania: Zvolen, hotel Tenis

PRIHLÁSENIE: https://portal.sksapa.sk/

Organizuje:Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v ORL, Regionálna komora SaPA Zvolen

Bližšie informácie:
http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/odborne_podujatia/OS_ORL-Konferencia_I,informacia_Zvolen_2017.docx


Program:
http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_ORL/OS-ORL_Program_konferencie_Zvolen_2017.pdf

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri