Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA / XX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
XX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
XX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
Téma: Špecifiká v ošetrovateľskej starostlivosti, právo a legislatíva, varia

Dátum: 13. - 14. 10. 2017
Miesto konania: Zvolen, hotel Tenis

PRIHLÁSENIE: https://portal.sksapa.sk/

Organizuje:Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v ORL, Regionálna komora SaPA Zvolen

Bližšie informácie:
http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/odborne_podujatia/OS_ORL-Konferencia_I,informacia_Zvolen_2017.docx


Program:
http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/Sekcia_ORL/OS-ORL_Program_konferencie_Zvolen_2017.pdf

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri