Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA
Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA
IX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii
Téma: Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ochoreniami oka, Kazuistiky, variá
VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Téma: Nové trendy ošetrovateľskej starostlivosti v dermatovenerológii, Variá
XIX. Prešovské stomatologické dni
Prevencia, starostlivosť o pacienta v ambulantnej a ústavnej starostlivosti, orálna hygiena, ošetrovateľstvo v maxilofaciálnej chirurgii, spolupráca dentálneho tímu, váriá.
Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v ADOS
Téma: Nevyhnutné zmeny v dlhodobej starostlivosti na Slovensku
XX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
Téma: Špecifiká v ošetrovateľskej starostlivosti, právo a legislatíva, varia
VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA GERIATRICKÝCH SESTIER S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Téma: efektívny manažment v ošetrovateľstve, ošetrovateľská dokumentácia, prax založená na dôkazoch, následná starostlivosť, varia
VII. celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou
XX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii
Téma: Supervízia, kompetencie a postavenie sestry v psychiatrickom ošetrovateľstve
Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Téma: vzdelávanie a kompetencie sestier a pôrodných asisteniek z medzinárodného hľadiska

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri