Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA
Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA
IX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii
Téma: Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ochoreniami oka, Kazuistiky, variá
VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Téma: Nové trendy ošetrovateľskej starostlivosti v dermatovenerológii, Variá
XX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
Téma: Špecifiká v ošetrovateľskej starostlivosti, právo a legislatíva, varia
VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA GERIATRICKÝCH SESTIER S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Téma: efektívny manažment v ošetrovateľstve, ošetrovateľská dokumentácia, prax založená na dôkazoch, následná starostlivosť, varia
XX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii
Téma: Supervízia, kompetencie a postavenie sestry v psychiatrickom ošetrovateľstve
Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Téma: vzdelávanie a kompetencie sestier a pôrodných asisteniek z medzinárodného hľadiska
XIV. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB s medzinárodnou účasťou
Téma: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite zameraná na manažment rizík. Komunitná sociálna práca. Dlhodobá starostlivosť.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri