Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA
Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA
IX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii
Téma: Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ochoreniami oka, Kazuistiky, variá
VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Téma: Nové trendy ošetrovateľskej starostlivosti v dermatovenerológii, Variá
VIII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou
Téma:
XX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
Téma: Špecifiká v ošetrovateľskej starostlivosti, právo a legislatíva, varia
XXXVIII. Výročná konferencia SS VPL
Miesto konania: 12.-14. októbra 2017 - v hoteli Bellevue Starý Smokovec, 14. októbra – sesterská sekcia v hoteli Grandhotel Starý Smokovec
VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Téma: efektívny manažment v ošetrovateľstve, ošetrovateľská dokumentácia, prax založená na dôkazoch, následná starostlivosť, varia
XX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii
Téma: Supervízia, kompetencie a postavenie sestry v psychiatrickom ošetrovateľstve
Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Téma: vzdelávanie a kompetencie sestier a pôrodných asisteniek z medzinárodného hľadiska
X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou
Téma: Hlavný tématický blok konferencie: Inovatívne ošetrovateľské postupy v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti Vedľajšie zameranie konferencie: Starostlivosť o invazívne vstupy. Ošetrovanie rán. Sepsa ako ošetrovateľský problém. Preventívne programy v intenzívnom ošetrovateľstve. Vária.
VIII. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA
Téma: Ošetrovateľská starostlivosť u pacientov v ambulancii praktického lekárstva, Ošetrovateľská starostlivosť v klinických odboroch, Veda a výskum v práci ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek – partner sestier, Právo a legislatíva, Varia Dátum: ~~3. 6. 2017 Miesto konania: priestory Gastrocentrum, Hviezdoslavova č. 5, Trenčín

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri