Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív odborných podujatí iných organizátorov / V. Celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou bolesť
V. Celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou bolesť
V. Celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou bolesť

Téma: Varia: aktuality vakcinológie

Dátum: 23. - 24. 03. 2017

Miesto konania: Banská Bystrica

Bližšie informácie: www.konferenciafzbb.sk

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri