Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív odborných podujatí iných organizátorov
Archív odborných podujatí iných organizátorov
4th PNAE Congress on Paediatric Nursing
5. Postgraduální kurz sester v intenzívní péči
Dátum: 30. - 31. 01. 2018
Historický VII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace s medzinárodnou účasťou
Téma: Na kongrese sa osobne zúčastnia autori konceptu Bazální stimulácia prof. Christel Bienstein a prof. Dr. Andreas Fröhlich.
21st International Nursing Research Conference
Miesto konania: Madrid, Španielsko
Medzinárodná vedecká konferencia Quo vadis zdravotní
Téma: - Moderné ošetrovateľstvo - teória, výskum a prax - Workshop: Modulový vzdelávací program v predmete OSE postupy I a II. - Aktuálne trendy vo vzdelávaní pôrodných asistentiek - Moderné diagnostické a terapeutické postupy vo fyzioterapii - Urgentná starostlivosť a záchranné služby - Workshop: (pre odbor UZS) budú vyšpecifikované podľa dohody s partnerskou inštitúciou - Erozívny vplyv potravín na povrch zubov - Laboratórna diagnostika a jej využitie v klinickej praxi - Nové trendy v rádiodiagnostike a rádioterapii - Vária
VII. Kongres Udruženja anestetičara Srbije
Téma:
XXXVIII. Výročná konferencia SS VPL
Miesto konania: 12.-14. októbra 2017 - v hoteli Bellevue Starý Smokovec, 14. októbra – sesterská sekcia v hoteli Grandhotel Starý Smokovec
1st. Andalas International Nursing Conference 2017
The Milestone of International Nurses Meeting in Education, Reserach, Practice and Public Health
Advanced Summer School for European Nursing Doctorates
Miesto konania: Malmö, SWEDEN

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri