Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia / Archív odborných podujatí iných organizátorov
Archív odborných podujatí iných organizátorov
Historický VII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace s medzinárodnou účasťou
Téma: Na kongrese sa osobne zúčastnia autori konceptu Bazální stimulácia prof. Christel Bienstein a prof. Dr. Andreas Fröhlich.
21st International Nursing Research Conference
Miesto konania: Madrid, Španielsko
Medzinárodná vedecká konferencia Quo vadis zdravotní
Téma: - Moderné ošetrovateľstvo - teória, výskum a prax - Workshop: Modulový vzdelávací program v predmete OSE postupy I a II. - Aktuálne trendy vo vzdelávaní pôrodných asistentiek - Moderné diagnostické a terapeutické postupy vo fyzioterapii - Urgentná starostlivosť a záchranné služby - Workshop: (pre odbor UZS) budú vyšpecifikované podľa dohody s partnerskou inštitúciou - Erozívny vplyv potravín na povrch zubov - Laboratórna diagnostika a jej využitie v klinickej praxi - Nové trendy v rádiodiagnostike a rádioterapii - Vária
1st. Andalas International Nursing Conference 2017
The Milestone of International Nurses Meeting in Education, Reserach, Practice and Public Health
Advanced Summer School for European Nursing Doctorates
Miesto konania: Malmö, SWEDEN
31st ICM Triennial congress
Téma: Midwives - Making a Difference in the World
10th Jubilee Congress of the Center for Lactation Science
Miesto konania: Warsawa, Poľsko,
Medzinárodný kongres ICN 2017
Medzinárodný kongres ICN 2017 Téma: Nurses at the forefront transforming care Dátum: 27 May - 1 June 2017
IV. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP
Téma: Starostlivosť o ženu, matku a plod na začiatku 21. storočia
V. Celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou bolesť
Téma: Varia: aktuality vakcinológie Miesto konania: Aula Polyfunkčného zariadenia SZU Bernolákova 8 Banská Bystrica

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri