Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia
Podujatia odborných sekcií SKSaPA
XIV. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

Odborné podujatia iných organizátorov
6. Postgraduální kurz sester v intnezívní péči
8th EfCCNa Congress 2019
13th European regional Conference
6th EMA Education Conference

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri