Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia
Podujatia odborných sekcií SKSaPA
Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Téma: vzdelávanie a kompetencie sestier a pôrodných asisteniek z medzinárodného hľadiska
XX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii
Téma: Supervízia, kompetencie a postavenie sestry v psychiatrickom ošetrovateľstve
VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Téma: efektívny manažment v ošetrovateľstve, ošetrovateľská dokumentácia, prax založená na dôkazoch, následná starostlivosť, varia
VII. celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou
XX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
Téma: Špecifiká v ošetrovateľskej starostlivosti, právo a legislatíva, varia

Odborné podujatia iných organizátorov
Advanced Summer School for European Nursing Doctorates
Miesto konania: Malmö, SWEDEN
1st. Andalas International Nursing Conference 2017
The Milestone of International Nurses Meeting in Education, Reserach, Practice and Public Health
XXXVIII. Výročná konferencia SS VPL
Miesto konania: 12.-14. októbra 2017 - v hoteli Bellevue Starý Smokovec, 14. októbra – sesterská sekcia v hoteli Grandhotel Starý Smokovec
VII. Kongres Udruženja anestetičara Srbije
Téma:
Medzinárodná vedecká konferencia Quo vadis zdravotní
Téma: - Moderné ošetrovateľstvo - teória, výskum a prax - Workshop: Modulový vzdelávací program v predmete OSE postupy I a II. - Aktuálne trendy vo vzdelávaní pôrodných asistentiek - Moderné diagnostické a terapeutické postupy vo fyzioterapii - Urgentná starostlivosť a záchranné služby - Workshop: (pre odbor UZS) budú vyšpecifikované podľa dohody s partnerskou inštitúciou - Erozívny vplyv potravín na povrch zubov - Laboratórna diagnostika a jej využitie v klinickej praxi - Nové trendy v rádiodiagnostike a rádioterapii - Vária

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri