Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia
Podujatia odborných sekcií SKSaPA
VII. Celoslovenskú konferenciu sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie
Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii spojená s voľbami do výboru sekcie
III. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou
XIII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

Odborné podujatia iných organizátorov
Historický VII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace s medzinárodnou účasťou
Téma: Na kongrese sa osobne zúčastnia autori konceptu Bazální stimulácia prof. Christel Bienstein a prof. Dr. Andreas Fröhlich.
5. Postgraduální kurz sester v intenzívní péči
Dátum: 30. - 31. 01. 2018
Professional Certificate in Strategic Health Planning
4th PNAE Congress on Paediatric Nursing

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri