Úvod / Vzdelávanie/ Odborné podujatia / Konferencie, kongresy a školenia
Podujatia odborných sekcií SKSaPA
XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva
Téma: Špecifická starostlivosť v internom ošetrovateľstve Nové trendy v kardiológií Násilie páchané na ľuďoch Prevencia v 21. storočí Slovenské sestry v zahraničí Váriá
XI. Považské stomatologické dni
Téma: prevencia, starostlivosť o pacienta v ambulantnej a ústavnej starostlivosti, orálna hygiena, spolupráca dentálneho tímu...
XXVI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH NA OPERAČNÝCH SÁLACH S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Téma: Operačná sestra včera a dnes Pracovný proces na operačnej sále – jeho priebeh Vária
XI. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
Téma: Teória a prax dentálnej starostlivosti a ošetrovateľstva v zubnom lekárstve
VIII. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA
Téma: Ošetrovateľská starostlivosť u pacientov v ambulancii praktického lekárstva, Ošetrovateľská starostlivosť v klinických odboroch, Veda a výskum v práci ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek – partner sestier, Právo a legislatíva, Varia Dátum: ~~3. 6. 2017 Miesto konania: priestory Gastrocentrum, Hviezdoslavova č. 5, Trenčín

Odborné podujatia iných organizátorov
V. Celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou bolesť
Téma: Varia: aktuality vakcinológie Miesto konania: Aula Polyfunkčného zariadenia SZU Bernolákova 8 Banská Bystrica
IV. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP
Téma: Starostlivosť o ženu, matku a plod na začiatku 21. storočia
Medzinárodný kongres ICN 2017
Medzinárodný kongres ICN 2017 Téma: Nurses at the forefront transforming care Dátum: 27 May - 1 June 2017
10th Jubilee Congress of the Center for Lactation Science
Miesto konania: Warsawa, Poľsko,
31st ICM Triennial congress
Téma: Midwives - Making a Difference in the World

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri