Úvod / Registrácia / Licencie / O registrácii / Vydanie odpisu z registra
Vydanie odpisu z registra
V prípade straty potvrdenia o zápise do registra môžete požiadať písomne o vydanie odpisu potvrdenia o zápise do registra, a to mailom alebo poštou. Za vydanie odpisu sa hradí poplatok vo výške 2,00 €. Spolu so žiadosťou o vydanie odpisu je potrebné komore doručiť kópiu dokladu o úhrade poplatku, a to mailom, alebo poštou.

Poplatok za vydanie odpisu uhraďte na:
  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 4938
  • špecifický symbol: vaše registračné číslo

Na stiahnutie:

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri