Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Košice III. - Šaca
Košice III. - Šaca
Prezidentka: Helena Kapturová

Adresa: Klinika popálenín – vrchná sestra
I. súkromná nemocnica,
Lúčna 57
040 00 Košice – šaca
Telefón: 055/7234 620
e - mail: hkapturova@nemocnicasaca.sk
Telefón do kancelárie RK: 055/7234 601

Osobná návšteva: Klinika popálením, 1. súkromná nemocnica a.s., Lúčna 57, 040 15 Košice – šaca, úradné hodiny: po osobnom alebo telefonickom dohovore, denne od 7,00 – 15,00hod.


Ďalšia kontaktná osoba: Galina Ačaiová

Osobná návšteva: oddelenie pre liečbu dlhodobo chorých, 1. súkromná nemocnica a.s., Lúčna 57, 040 15 Košice – šaca
úradné hodiny: po dohovore, tel.: 055/7234 371 – 372; od 7,00 – 15,00hod.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri