Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Košice III. - Šaca
Košice III. - Šaca
Prezidentka: Helena Kapturová

Adresa: Klinika popálenín – vrchná sestra
I. súkromná nemocnica,
Lúčna 57
040 00 Košice – šaca
Telefón: 055/7234 620
e - mail: hkapturova@nemocnicasaca.sk
Telefón do kancelárie RK: 055/7234 601

Osobná návšteva: Klinika popálením, 1. súkromná nemocnica a.s., Lúčna 57, 040 15 Košice – šaca, úradné hodiny: po osobnom alebo telefonickom dohovore, denne od 7,00 – 15,00hod.


Ďalšia kontaktná osoba: Galina Ačaiová

Osobná návšteva: oddelenie pre liečbu dlhodobo chorých, 1. súkromná nemocnica a.s., Lúčna 57, 040 15 Košice – šaca
úradné hodiny: po dohovore, tel.: 055/7234 371 – 372; od 7,00 – 15,00hod.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri