Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Košice II.
Košice II.

Prezidentka: Mgr. Iveta Fabianová
Mobil: 055/615-2004, 2005 - pracovisko OAIM UNLP
E-mail: rkkosice2@gmail.com

Sídlo kancelárie: UNL Pasteura, XXIII. Pavilón, Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel. č. 055/615-2992
Úradné hodiny: Štvrtok 14,00 - 16,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Jana Vrábeľová 
Mobil: 055/615-2353, 2315 - pracovisko KÚCH UNLP  
E-mail: rkkosice2@gmail.com

 

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri