Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Košice II.
Košice II.

Prezidentka: Mgr. Iveta Fabianová
Mobil: 055/615-2004, 2005 - pracovisko OAIM UNLP
E-mail: rkkosice2@gmail.com

Sídlo kancelárie: UNL Pasteura, XXIII. Pavilón, Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel. č. 055/615-2992
Úradné hodiny: Štvrtok 14,00 - 16,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Jana Vrábeľová 
Mobil: 055/615-2353, 2315 - pracovisko KÚCH UNLP  
E-mail: rkkosice2@gmail.com

 

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri