Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Galanta
Galanta

Prezidentka: Mária Gálová, dipl. s.
Mobil: 0918 818 385
E-mail: m.galova@centrum.sk

Osobná návšteva: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Ernestína Babiaková
Mobil: 0907 895 205
E-mail: rkgasapa@post.sk 

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri