Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Galanta
Galanta

Prezidentka: Mária Gálová, dipl. s.
Mobil: 0918 818 385
E-mail: m.galova@centrum.sk

Osobná návšteva: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Ernestína Babiaková
Mobil: 0907 895 205
E-mail: rkgasapa@post.sk 

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri