Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Dunajská Streda
Dunajská Streda

Prezidentka: Mgr. Monika Feketeová
Mobil: 0908 724 096
E-mail: monika.feketeova@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP Dunajská Streda a.s., Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda
Úradné hodiny: Streda 13,30 - 15,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Valéria Nagyová
Mobil: 0918 710 098
E-mail:

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri