Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Dolný Kubín
Dolný Kubín

Prezidentka: Mgr. Silvia Novotná
Mobil: 0911 141 536
E-mail: novotna.silvia@gmail.com

Sídlo kancelárie: DONsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
Úradné hodiny:

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Alena Maťková
Mobil: 0910 214 511
E-mail: matkovaalena@gmail.com

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri