Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Dolný Kubín
Dolný Kubín

Prezidentka: Mgr. Silvia Novotná
Mobil: 0911 141 536
E-mail: novotna.silvia@gmail.com

Sídlo kancelárie: DONsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
Úradné hodiny:

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Alena Maťková
Mobil: 0910 214 511
E-mail: matkovaalena@gmail.com

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri