Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Bratislava V.
Bratislava V.
Prezidentka: Zuzana Polčinová
Mobil: 0904 992 320
E-mail: polcinovazuzana@azet.sk
Sídlo kancelárie: UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Úradné hodiny: Štvrtok 15,30 – 17,30 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Janka Zaťková
Mobil: 0903 922 119

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri