Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Bratislava V.
Bratislava V.
Prezidentka: Zuzana Polčinová
Mobil: 0904 992 320
E-mail: polcinovazuzana@azet.sk
Sídlo kancelárie: UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Úradné hodiny: Štvrtok 15,30 – 17,30 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Janka Zaťková
Mobil: 0903 922 119

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri