Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Bratislava III.
Bratislava III.
Prezident: Mgr. Mária Labancová (poverené vedením RK SaPA BA III.)
Mobil:
E-mail: rksapa3@gmail.com

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Miloš Čakloš
Mobil:
e-mail: rksapa3@gmail.com

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri