Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Bratislava II.
Bratislava II.
Prezidentka: Bc. Irena Šopová
Mobil: 0908 355 594
E-mail: specialdiesel@gmail.com

Sídlo kancelárie: Poliklinika Ružinov, 2. poschodie, Ružinovská 10, 826 06 Bratislava
Úradné hodiny: Štvrtok 15,30 – 17,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Anna Pirchanová
Mobil: 0917 998 086

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri