Úvod / SK SaPA / Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam regionálnych komôr / Bratislava II.
Bratislava II.
Prezidentka: Bc. Irena Šopová
Mobil: 0908 355 594
E-mail: specialdiesel@gmail.com

Sídlo kancelárie: Poliklinika Ružinov, 2. poschodie, Ružinovská 10, 826 06 Bratislava
Úradné hodiny: Štvrtok 15,30 – 17,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Anna Pirchanová
Mobil: 0917 998 086

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri