Úvod / Vzdelávanie / Regionálne centrá pre HSV - kontakty / VÚC Žilina
VÚC Žilina
Vedúca regionálneho centra pre HSV Žilinského samosprávneho kraja
Špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania
Mgr. Jana Slováková, PhD.

Adresa
Regionálne centrum HSV Žilina
M. R. Štefánika 822/11
010 01 Žilina

Kontaktné údaje
Tel.: 041/38 102 19
Mobil: 0917 753 587
E-mail: jana.slovakova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny
Pondelok: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 16:00 hod.
Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.
Piatok: 08:00 - 11:30 hod.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri