Úvod / Vzdelávanie / Regionálne centrá pre HSV - kontakty / VÚC Žilina
VÚC Žilina
Vedúca regionálneho centra pre HSV Žilinského samosprávneho kraja
Mgr. Jana Šúthová

Adresa
Regionálne centrum HSV Žilina
M. R. Štefánika 822/11
010 01 Žilina

Kontaktné údaje
Tel.: 041/38 102 19
Mobil: 0917 753 587
E-mail: j.suthova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny
Pondelok: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 16:00 hod.
Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.
Piatok: 08:00 - 11:30 hod.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri