Úvod / Vzdelávanie / Regionálne centrá pre HSV - kontakty / VÚC Trenčín
VÚC Trenčín
Vedúci regionálneho centra pre HSV Trenčianského samosprávneho kraja
Mgr. Tomáš Tkáč

Adresa
Regionálne centrum HSV Trenčín
Nám. SNP 9
911 01 Trenčín

Kontaktné údaje
Tel.: 032/38 101 17
Mobil: 0917 753 588
E-mail: tkac@sksapa.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri