Úvod / Vzdelávanie / Regionálne centrá pre HSV - kontakty / VÚC Trenčín
VÚC Trenčín
Vedúci regionálneho centra pre HSV Trenčianského samosprávneho kraja
Mgr. Tomáš Tkáč

Adresa
Regionálne centrum HSV Trenčín
Nám. SNP 9
911 01 Trenčín

Kontaktné údaje
Tel.: 032/38 101 17
Mobil: 0917 753 588
E-mail: tkac@sksapa.sk

Kontaktné hodiny
Pondelok: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 16:00 hod.
Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.
Piatok: 08:00 - 11:30 hod.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri