Úvod / Vzdelávanie / Regionálne centrá pre HSV - kontakty / VÚC Prešov
VÚC Prešov
Vedúca regionálneho centra pre HSV Prešovského samosprávneho kraja
Mgr. Iveta Michalcová

Adresa
Regionálne centrum HSV Prešov
Čapajevova 3
080 01 Prešov

Kontaktné údaje
Tel.: 051/38 101 83
Mobil: 0917 753 585
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri