Úvod / SK SaPA / Profesijné rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Pôrodné asistentky
Pôrodné asistentky
Rada pôrodných asistetiek
Sa zaoberá problematikou:
  • rozvoja pôrodnej asistencie,
  • vzdelávania, praxe a výskumu,
  • ochrany špecifických sociálnych a ekonomických záujmov pôrodných asistentiek.

Členovia Rady pôrodných asistentiek:

  1. PhDr. Adriana Nemčoková - Rožňava
  2. Bc. Marta Botošová - Nové Zámky
  3. Bc. Beáta Olašáková - Dolný Kubín
  4. Mgr. Marta Kacvinská - Spišská Nová Ves
  5. PhDr. Drahomíra Korpová - Michalovce

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri