Úvod / SK SaPA / Profesijné rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Pôrodné asistentky
Pôrodné asistentky
Rada pôrodných asistetiek
Sa zaoberá problematikou:
  • rozvoja pôrodnej asistencie,
  • vzdelávania, praxe a výskumu,
  • ochrany špecifických sociálnych a ekonomických záujmov pôrodných asistentiek.

Členovia Rady pôrodných asistentiek:

  1. PhDr. Adriana Nemčoková - Rožňava
  2. Bc. Marta Botošová - Nové Zámky
  3. Bc. Beáta Olašáková - Dolný Kubín
  4. Mgr. Marta Kacvinská - Spišská Nová Ves
  5. PhDr. Drahomíra Korpová - Michalovce

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri