Úvod / Aktuálne pracovné ponuky/ Vedúce sestry do Národného ústavu TPCHaHCH vo Vyšných Hágoch
Vedúce sestry do Národného ústavu TPCHaHCH vo Vyšných Hágoch
POZÍCIA Vedúce sestry do Národného ústavu TPCHaHCH vo Vyšných Hágoch
PREDMET INZERÁTU Generálny riaditeľ Národného ústavu TPCHaHCH vo Vyšných Hágoch vyhlasuje výberové konanie na obsadenie týchto pracovných pozícií: - Vedúca sestra oddelenia PaF IV. - Vedúca sestra očného oddelenia - Vedúca sestra oddelenia mimopľúcnej TBC, chirurgie, urológie a gynekológie - Vedúca sestra oddelenia centrálnych operačných sál -
DRUH ÚVÄZKU 1,0
TYP PRACOVNÉHO POMERU hlavní pracovní pomer
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA (VZDELANIE, PRAX) • VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo, ktorému predchádza VŠ I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo • špecializácia v príslušnom klinickom odbore podľa NV SR 296/2010 Z. z. • špecializácia pre riadenie a organizáciu zdravotníckej starostlivosti vítaná • odborná prax: min. 5 rokov
PLATOVÉ PODMIENKY  
NÁSTUP  
VÝHODY  
MENO  
KONTAKT Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: profesijný životopis, osobný dotazník, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o registrácii v príslušnej komore a výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, zasielajte na adresu: odd. ľudských zdrojov, Národný ústav TPCHaHCH Vyšné Hágy, PSČ 059 84, do 01. 06. 2017

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri