Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Rada SK SaPA
Rada SK SaPA
Rada je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistetiek.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezident SK SaPA
lazorova@sksapa.sk , +421 918 518 178

PhDr. Margita Kosturíková, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach
margita.kosturikova@gmail.com , +421 903 196 133

PhDr. Iveta Drahoňová, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach
iveta.drahonova@gmail.com , +421 918 518 179

PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com , +421 918 588 979

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., člen Rady SK SaPA za Bratislavský samosprávny kraj:
laurinc@sksapa.sk , +421 908 677 731

PhDr. Dana Zrubcová, PhD., člen Rady SK SaPA za Nitriansky samosprávny kraj
dana.zrubcova@sksapa.sk

Mgr. Renáta Popundová, člen Rady SK SaPAy za Banskobystrický samosprávny kraj
popundovarenata@azet.sk

Mgr. Mária Javornická, člen Rady SK SaPA za Žilinský samosprávny kraj (kooptovaná do Rady členka z Košického samosprávneho kraja), marialucia.javornicka@gmail.com

Mgr. Ľubica Husárová, člen Rady SK SaPA za Prešovský samosprávny kraj (kooptovaná do Rady členka z Bratislavského samosprávneho kraja): lubaulicna@gmail.com

Mgr. Zuzana Haladová, člen Rady SK SaPA za Trnavský samosprávny kraj
haladovazuzana@apo.sk - +421 907 790 440

PhDr. Dagmar Richnáková, člen Rady SK SaPA za Trenčiansky samosprávny kraj (kooptovaná do Rady členka z Trnavského samosprávneho kraja), dadar1023@gmail.com

Bc. Barbora Kapitánová,
člen Rady SK SaPA za Košický samosprávny kraj, (kooptovaná do Rady členka z Trnavského samosprávneho kraja), barakapitanova@gmail.com
Mgr. Iveta Michalcová, predsedníčka Kontrolného výboru komory
iveta.michalcova@sksapa.sk - +421 908 677 730

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri