Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Rada SK SaPA
Rada SK SaPA
Rada je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistetiek.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezident SK SaPA
lazorova@sksapa.sk , +421 918 518 178

PhDr. Margita Kosturíková, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach
margita.kosturikova@gmail.com , +421 903 196 133

PhDr. Iveta Drahoňová, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach
iveta.drahonova@gmail.com , +421 918 518 179

PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com , +421 918 588 979

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., člen Rady SK SaPA za Bratislavský samosprávny kraj:
laurinc@sksapa.sk , +421 908 677 731

PhDr. Dana Zrubcová, PhD., člen Rady SK SaPA za Nitriansky samosprávny kraj
dana.zrubcova@sksapa.sk

Mgr. Renáta Popundová, člen Rady SK SaPAy za Banskobystrický samosprávny kraj
popundovarenata@azet.sk

Mgr. Mária Javornická, člen Rady SK SaPA za Žilinský samosprávny kraj (kooptovaná do Rady členka z Košického samosprávneho kraja), marialucia.javornicka@gmail.com

Mgr. Ľubica Husárová, člen Rady SK SaPA za Prešovský samosprávny kraj (kooptovaná do Rady členka z Bratislavského samosprávneho kraja): lubaulicna@gmail.com

Mgr. Zuzana Haladová, člen Rady SK SaPA za Trnavský samosprávny kraj
haladovazuzana@apo.sk - +421 907 790 440

PhDr. Dagmar Richnáková, člen Rady SK SaPA za Trenčiansky samosprávny kraj (kooptovaná do Rady členka z Trnavského samosprávneho kraja), dadar1023@gmail.com

Bc. Barbora Kapitánová,
člen Rady SK SaPA za Košický samosprávny kraj, (kooptovaná do Rady členka z Trnavského samosprávneho kraja), barakapitanova@gmail.com
Mgr. Iveta Michalcová, predsedníčka Kontrolného výboru komory
iveta.michalcova@sksapa.sk - +421 908 677 730

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri