Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Prezídium SK SaPA
Prezídium SK SaPA
Prezídium Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je výkonný orgán komory.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk , +421 918 518 178

PhDr. Margita Kosturiková, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach
margita.kosturikova@gmail.com , +421 903 196 133

PhDr. Iveta Drahoňová, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach
iveta.drahonova@gmail.com, +421 918 518 179

PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com, +421 918 588 979

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., člen prezídia SK SaPA za Bratislavský samosprávny kraj
laurinc@sksapa.sk , +421 908 677 731

Mgr. Renáta Popundová, člen prezídia SK SaPA za Banskobystrický samosprávny kraj
popundovarenata@azet.sk

Mgr. Zuzana Haladová, člen prezídia SK SaPA za Trnavský samosprávny kraj
haladovazuzana@apo.sk , +421 907 790 440

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri