Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Prezídium SK SaPA
Prezídium SK SaPA
Prezídium Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je výkonný orgán komory.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk , +421 918 518 178

PhDr. Margita Kosturiková, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach
margita.kosturikova@gmail.com , +421 903 196 133

PhDr. Iveta Drahoňová, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach
iveta.drahonova@gmail.com, +421 918 518 179

PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com, +421 918 588 979

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., člen prezídia SK SaPA za Bratislavský samosprávny kraj
laurinc@sksapa.sk , +421 908 677 731

Mgr. Renáta Popundová, člen prezídia SK SaPA za Banskobystrický samosprávny kraj
popundovarenata@azet.sk

Mgr. Zuzana Haladová, člen prezídia SK SaPA za Trnavský samosprávny kraj
haladovazuzana@apo.sk , +421 907 790 440

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri