Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Kontrolný výbor SK SaPA
Kontrolný výbor SK SaPA
Kontrolný výbor – kontrolný orgán komory
  • Predsedníčka kontrolného výboru komory: Mgr. Iveta Michalcová - iveta.michalcova@sksapa.sk - +421 908 677 730
  • Členka kontrolného výboru komory: Mgr. Daniela Trebichalská
  • Členka kontrolného výboru komory: Anna Benková
  • Členka kontrolného výboru komory: Mgr. Martina Takáčová
  • Členka kontrolného výboru komory: Mgr. Marica Filová
  • Členka kontrolného výboru komory: Eva Stanková
  • Členka kontrolného výboru komory: Mgr. Alena Javorská
  • Členka kontrolného výboru komory: Monika Vighová, dipl. s.
  • Členka kontrolného výboru komory: Katarína Oravcová

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri