Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Disciplinárna komisia SK SaPA
Disciplinárna komisia SK SaPA
Disciplinárna komisia – etický a disciplinárny orgán komory
  • Predsedníčka Disciplinárnej komisie komory: PhDr. Zlatica Halmová, MPH.
  • Členka disciplinárnej komisie komory: PhDr. Anna Bullová
  • Členka disciplinárnej komisie komory: Mgr. Janka Zaťková
  • Členka disciplinárnej komisie komory: PhDr. Iveta Pospíšilová
  • Člen disciplinárnej komisie komory: Igor Liška
  • Členka disciplinárnej komisie komory: Bronislava Pacigová
  • Členka disciplinárnej komisie komory: Mgr. Zuzana Magdinová

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri