Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
Predsedníčka sekcie: PhDr. Martina Lásková, MPH
UN - L. Pasteura, Košice
Mobil: 0903 606 922
E-mail: martina.laskova.mph@gmail.com

Členovia výboru:
Hesterényiová Eleonóra
Email : ehestere@ousa.sk
Mobil: 0910 47 60 10
Bratislava

Mgr. Anna Vašutová
Email : avasutova@gmail.com
Telefon: 0948 567 058
Košice

Bc. Mária Drábiková
Email: drabikova.m@volny.cz
Mobil : 094975174
Žilina

Magdaléna Vlasáková
Email: magdalenavlasakova@gmail.com
Mobil: 0907 513 094
Radošina

Súvisiace články

Príhovor predsedníčky sekcie
Verím, že náš odbor sa bude vyvíjať pozitívnym smerom, naša práca bude patrične spoločensky aj finančne ocenená. Rok 2015 je rokom rozvojovej spolupráce, v tomto duchu je vytýčený smer vývoja sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve.
Slovenské dentálne dni Bratislava 2013
27. september 2013
Slovenské dentálne dni Bratislava 2012
27. - 29. september 2012
Zasadnutie výboru Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
28. september 2012
Zasadnutie výboru Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
25. február 2012
Slovenské dentálne dni Bratislava 2011
22. - 24. september 2011
5. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
26. február 2011
Slovenské dentálne dni Bratislava 2010
23. - 25. september 2010

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri