Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva
Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Predsedníčka sekcie: PhDr. Monika Nováková
mobil: 0903 154 892
e-mail: monka.novakova@gmail.com
Zamestnávateľ:
NÚRCH - Piešťany

Podpredsedníčka sekcie: Mgr. Jana Bojková
mobil: 0903 542 853
Zamestnávateľ:
NsP - Bojnice

Členovia výboru:
Mgr. Ivana Rónayová
mobil: 0905 929 941
e-mail: ivana.ronayova@gmail.com
Zamestnávateľ:
VÚSCH - Košice

PhDr. Beáta Grešš-Halász
mobil: 0904 111 162
e-mail: beahalasz@yahoo.com
Zamestnávateľ:
VŠ sv. Alžbety - Bratislava

Mgr. Zuzana Haziová
mobil: 0915 718 050
Zamestnávateľ:
UN Ružinov - Bratislava

Súvisiace články

XIII. Celoslovenská konferencie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva
X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva
Členkami výboru sa stali: PhDr. Monika Nováková, Mgr. Jana Bojková, PhDr. Beáta Grešš Halász, Mgr. Ivana Rónayová a Mgr. Zuzana Háziová. Ďalšia odborná konferencia sa bude konať v marci 2016 v Košiciach.
Oznamy
Oznamy
II. zasadnutie výboru Sekcie sestier prac. v odboroch vnútorného lekárstva
V príjemnom prostredí zasadacej miestnosti Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch sa konalo dňa 4.2.2012 už druhé zasadnutie výboru Sekcie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. Členov a váženého hosťa Mgr. Danielu Jarabovú, viceprezidentku SK SaPA pre zdravotnícke zariadenia, privítala predsedníčka Mgr. Monika Nováková.
Sekcia sestier pracujúcich v oboroch vnútorného lekárstva
Sekcia sestier pracujúcich v oboroch vnútorného lekárstva
Zasadnutie výboru sekcie sestier prac. v odboroch vnútorného lekárstva
Dňa 11.6.2011 sa v Bojniciach uskutočnilo prvé zasadnutie nového výboru odbornej sekcie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. Stretnutia sa zúčastnila aj pozvaná viceprezidentka SK SaPA Mgr. Daniela Jarabová, ktorá ako dlhoročná predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v ORL oboznámila členov výboru s organizačnými a administratívnymi postupmi nevyhnutnými pre jeho činnosť.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri