Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v neurológii
Sekcia sestier pracujúcich v neurológii
Predsedníčka sekcie: Mgr. Elena Červeňáková
tel.: 0905 874 586
e-mail: elenacer@centrum.sk

Podpredsedníčka sekcie: .......
tel.:
e-mail:

Členkovia výboru:
....
tel.:
e-mail:

....
tel.: 0905 755 344
e-mail: anit@stonline.sk

....
tel.:
e-mail:
predsedníčka sekcie:

Súvisiace články

II. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neurológii
Správa z II. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neurológii

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri