Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v neurológii
Sekcia sestier pracujúcich v neurológii
Predsedníčka sekcie: Mgr. Elena Červeňáková
tel.: 0905 874 586
e-mail: elenacer@centrum.sk

Podpredsedníčka sekcie: .......
tel.:
e-mail:

Členkovia výboru:
....
tel.:
e-mail:

....
tel.: 0905 755 344
e-mail: anit@stonline.sk

....
tel.:
e-mail:
predsedníčka sekcie:

Súvisiace články

II. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neurológii
Správa z II. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neurológii

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri