Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v endoskopii
Sekcia sestier pracujúcich v endoskopii
Predsedníčka sekcie: Mgr. Jarmila Bodnárová
mobil: 0905 220 757
e-mail: bodnarova@azet.sk
Zamestnávateľ: Fakutná nemocnica s poliklinikov, Žilina

Podpredsedníčka sekcie:
mobil:
e-mail:
Zamestnávateľ:

Členovia výboru:
Mgr. Milota Suchá
mobil: 0908 916 740
e-mail: suchamilota@gmail.com
Zamestnávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Erika Kleberczová
mobil: 0908 476 838
e-mail: erika@klebercz.sk
Zamestnávateľ: Onkologický ústav sv.Alžbety, Bratislava

Alena Pálešová
mobil.: 0902 315 595
e-mail: a.palesova@zoznam.sk
Zamestnávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Súvisiace články

Zápisnica z XV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v endoskopii 10.06.- 11.06. 2016 v Martine
V dňoch 10.-11. júna 2016 sa v priestoroch penziónu Čierna pani v Martine uskutočnila XV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v endoskopii. Vzdelávacia aktivita bola spojená s voľbami do výboru sekcie.
Zápisnica zo stretnutia výboru odbornej sekcie sestier pracujúcich v endoskopii dňa 09.11.2015 v Martine
Zápisnica
XII. celoslovenská konferencia sestier prac. na endoskopických pracoviskách
Správa z XII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich na endoskopických pracoviskách s medzinárodnou účasťou
Aktuálne informácie o činnosti sekcie
Sekcia sestier pracujúcich na endoskopických pracoviskách aktívne pracuje od roku 2000. Je vedená 5 členným výborom, voleným každé 4 roky. Vo voľbách v októbri 2011 boli zvolené:
Plán činnosti
Výboru sekcie sestier pracujúcich na endoskopických pracoviskách december 2012- december 2013
XI. celoslovenská konferencia endoskopických sestier
Správa z XI. celoslovenskej konferencie endoskopických sestier s Správa z XI. celoslovenskej konferencie endoskopických sestier s medzinárodnou účasťou, Martin 30.09-01.10.2011

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri