Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Predsedníčka sekcie: Mgr. Zuzana Kalabová, dipl. s.
mobil: 0905 412 531
e-mail: kalabova@centrum.sk, kalabova@unm.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Podpredsedníčka sekcie: PhDr. Viera Konečná, dipl. s.
mobil: 0907 506 999
e-mail: viera.konecna1@gmail.com
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, FNsP J:A:Reimana, Prešov

Členovia výboru:
Mgr. Ester Zmoková
mobil: 0903 100 444
e-mail: ezmokova@nspbb.sk
Zamestnávateľ:
Klinika Dermatovenerológie, FNsP FDR, Banská Bystrica

Bc. Michal Oravec
mobil:
e-mail:
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Ľudmila Záborská, dipl. s.
mobil.: 0907 129 133
e-mail: lzaborska@unm.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Súvisiace články

Správa z IX. celoslovenskej konferencii sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
19. - 20. 10. 2018
Správa z X. zasadnutia výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.
Dňa 22.6.2018 sa uskutočnilo desiate zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Dermatovenerologickej klinike v Martine.
SPRÁVA zo VIII. celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej dňa 20. 10. 2017 v FNsP J. A. Reimana v Prešove
20. 10. 2017
SPRÁVA zo VII. Celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej dňa 14. 10. 2016 v FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
VII. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii sa konala dňa 14.10. 2016 v priestoroch Hotela LUX v Banskej Bystrici.
Správa z VIII. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Dňa 23.10.2016 sa uskutočnilo ôsme zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Dermatovenerologickej klinike v Banskej Bystrici.
SPRÁVA zo VI. Celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej
VI. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii sa konala dňa 9.10. 2015 v priestoroch prednáškovej miestnosti NsP v Považskej Bystrici. Táto konferencia bola vyvrcholením pol ročného snaženia organizačného tímu a jej ústrednou témou bola: "Nové trendy v liečbe nehojacich sa rán."
SPRÁVA z V. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Táto konferencia bola vyvrcholením pol ročného snaženia organizačného tímu a jej ústrednými témami boli: Nové trendy ošetrovateľskej starostlivosti v liečbe chronických rán, Využitím podtlakovej terapie na liečbu vredov predkolenia v dermatológii, Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ľahkými a ťažkými dermatózami, Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s bulóznym ochorením,
VII. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.
Dňa 04.10.2014 sa uskutočnilo siedme zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Penziónu Čierna pani po úspešnom skončení dvojdňovej konferencie.
VI. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.
Dňa 22.09.2013 sa uskutočnilo šieste zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Hotelu Dukla v Prešove.
V. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
V. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
4. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
IV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii sa konala v dňoch 21. 09 - 22. 09. 2013 v priestoroch Hotelu Dukla - Prešov.
III. zasadnutie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
III. zasadnutie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
3. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Správa z 3. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej v dňoch 21.9 - 22.9. 2012 v Banskej Bystrici
II. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Dňa 15.04.2011 sa v priestoroch zasadačky Dermatovenerologickej kliniky UN L. Pasteura v Košiciach uskutočnilo druhé zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.
2. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovnerológii
Správa z 2. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 24.6 -25.2011 v Košiciach.
I. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Dňa 12.11.2010 sa v priestoroch zasadačky Dermatovenerologickej kliniky UN v Martine uskutočnilo prvé zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Úvod stretnutia sa niesol v znamení vzájomného zoznamovania členiek výboru.
1. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Správa z 1. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej dňa 03.09.2010 v Martine

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri