Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Predsedníčka sekcie: Mgr. Zuzana Kalabová, dipl. s.
mobil: 0905 412 531
e-mail: kalabova@centrum.sk, kalabova@unm.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Podpredsedníčka sekcie: Mgr. Viera Konečná, dipl. s.
mobil: 0907 506 999
e-mail: viera.konecna1@gmail.com
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, FNsP J:A:Reimana, Prešov

Členovia výboru:
Mgr. Ester Zmoková
mobil: 0903 100 444
e-mail: ezmokova@nspbb.sk
Zamestnávateľ:
Klinika Dermatovenerológie, FNsP FDR, Banská Bystrica

Bc. Barančíková Adriana
mobil: 0949 858 481
e-mail: adrienna@atlas.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, FNsP J:A:Reimana, Prešov

Ľudmila Záborská, dipl. s.
mobil.: 0907 129 133
e-mail: lzaborska@unm.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Súvisiace články

Správa z X. zasadnutia výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.
Dňa 22.6.2018 sa uskutočnilo desiate zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Dermatovenerologickej klinike v Martine.
SPRÁVA zo VIII. celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej dňa 20. 10. 2017 v FNsP J. A. Reimana v Prešove
20. 10. 2017
SPRÁVA zo VII. Celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej dňa 14. 10. 2016 v FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
VII. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii sa konala dňa 14.10. 2016 v priestoroch Hotela LUX v Banskej Bystrici.
Správa z VIII. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Dňa 23.10.2016 sa uskutočnilo ôsme zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Dermatovenerologickej klinike v Banskej Bystrici.
SPRÁVA zo VI. Celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej
VI. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii sa konala dňa 9.10. 2015 v priestoroch prednáškovej miestnosti NsP v Považskej Bystrici. Táto konferencia bola vyvrcholením pol ročného snaženia organizačného tímu a jej ústrednou témou bola: "Nové trendy v liečbe nehojacich sa rán."
SPRÁVA z V. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Táto konferencia bola vyvrcholením pol ročného snaženia organizačného tímu a jej ústrednými témami boli: Nové trendy ošetrovateľskej starostlivosti v liečbe chronických rán, Využitím podtlakovej terapie na liečbu vredov predkolenia v dermatológii, Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ľahkými a ťažkými dermatózami, Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s bulóznym ochorením,
VII. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.
Dňa 04.10.2014 sa uskutočnilo siedme zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Penziónu Čierna pani po úspešnom skončení dvojdňovej konferencie.
VI. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.
Dňa 22.09.2013 sa uskutočnilo šieste zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Hotelu Dukla v Prešove.
V. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
V. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
4. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
IV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii sa konala v dňoch 21. 09 - 22. 09. 2013 v priestoroch Hotelu Dukla - Prešov.
III. zasadnutie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
III. zasadnutie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
3. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Správa z 3. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej v dňoch 21.9 - 22.9. 2012 v Banskej Bystrici
II. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Dňa 15.04.2011 sa v priestoroch zasadačky Dermatovenerologickej kliniky UN L. Pasteura v Košiciach uskutočnilo druhé zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.
2. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovnerológii
Správa z 2. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 24.6 -25.2011 v Košiciach.
I. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Dňa 12.11.2010 sa v priestoroch zasadačky Dermatovenerologickej kliniky UN v Martine uskutočnilo prvé zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Úvod stretnutia sa niesol v znamení vzájomného zoznamovania členiek výboru.
1. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Správa z 1. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej dňa 03.09.2010 v Martine

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri