Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch

Predseda sekcie: Mgr. Juliana Seničová
mobil: 0907 620 411
e-mail: j.senicova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š.Kukuru Michalovce, a.s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a. s. - JIS - chirurgických odborov
Špitálska 2
071 01 Michalovce

Podpredsedníčka sekcie: Mgr. Anna Demová
mobil: 0908 628 971, 0905 602 041
e-mail: anna.demova@nspnz.sk, adanicka@gmail.com
Zamestnávateľ:
FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

Členovia výboru:
Mgr. Zuzana Haladová
mobil: 0907 790 440
e-mail: haladovazuzana@apo.sk
Zamestnávateľ:
NUSCH a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
831 01 Bratislava

Mgr. Monika Dravecká
mobil: 0918 207 787
e-mail: monika.hresova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š.Kukuru Michalovce, a. s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a.s. - ortopedické oddelenie
Špitálska 2
071 01 Michalovce

PhDr. Denisa Skuráková
mobil: 0917 059 320
e-mail: deniska.reckova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

Súvisiace články

Spolupráca s Maďarskou komorou odborných zdravotníckych pracovníkov
Spolupráca s Maďarskou komorou odborných zdravotníckych pracovníkov

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri