Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch

Predseda sekcie: Mgr. Zuzana Haladová
mobil: 0907 790 440
e-mail: haladovazuzana@apo.sk
Zamestnávateľ:
NUSCH a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
831 01 Bratislava

Podpredsedníčka sekcie: Mgr. Anna Demová
mobil: 0908 628 971, 0905 602 041
e-mail: anna.demova@nspnz.sk, adanicka@gmail.com
Zamestnávateľ:
FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

Členovia výboru:
Mgr. Juliana Seničová
mobil: 0907 620 411
e-mail: j.senicova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š.Kukuru Michalovce, a.s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a. s. - JIS - chirurgických odborov
Špitálska 2
071 01 Michalovce

Mgr. Monika Dravecká
mobil: 0918 207 787
e-mail: monika.hresova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š.Kukuru Michalovce, a. s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a.s. - ortopedické oddelenie
Špitálska 2
071 01 Michalovce

PhDr. Denisa Skuráková
mobil: 0917 059 320
e-mail: deniska.reckova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

Súvisiace články

Spolupráca s Maďarskou komorou odborných zdravotníckych pracovníkov
Spolupráca s Maďarskou komorou odborných zdravotníckych pracovníkov

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri