Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek
Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek
Predseda: PhDr. Zuzana Gavalierová
mobil: 0908 642 276
e-mail: gavalierova.z@gmail.com
Zamestnávateľ:
PULSE medicine, s.r.o.
Vagonárska 2388/53
058 01 Poprad


Podpredseda: Renáta Suranovská
mobil: 0905 316 489
e-mail: renata.suranovska@centrum.sk
Zamestnávateľ:
PULSE gynecologia, s.r.o.
Vagonárska 2388/53
058 01 Poprad

Členky výboru:
Mgr. Petra Oláhová
mobil: 0905 154 730
e-mail: peta.olahova@gmail.com
Zamestnávateľ:
LSPP s.r.o. SNV
Štefánikovo námestie 3
052 01 Spišská Nová Ves

Bc. Antónia Mlynarčíková
mobil: 0948 026 046
e-mail: antonia2000@zoznam.sk
Zamestnávateľ:
Svet zdravia a.s.
052 01 Spišská Nová Ves

PhDr. Dagmar Richnáková
mobil: 0904 171 861
e-mail: dadar1023@gmail.com
Zamestnávateľ:
TeamPrevent Sante s.r.o.
Ružinovská 10
Bratislava


Na stiahnutie:
IV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach - Správa (pdf, 70kB)
Správa z konferencie sestier prac. v amb. zariadeniach - Žiar nad Hronom (doc, 166kB)

Súvisiace články

Správa z Podtatranskej konferencie ambulantných lekárov a sestier
"Medziodborová spolupráca"
Správa z VIII. Celoslovenskej konferencie Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA
Dňa 3.6.2017 sa konala v Gastrocentre Trenčín VIII. Celoslovenská konferencia Odbornej sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA a zároveň VII. ročník dňa Odbornej sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA.
„Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii.“
V dňoch 13.-15. októbra 2016 sa vo Vysokých Tatrách – Starom Smokovci konala tradične v poradí XXXVII. Výročná konferencia SSVPL pod záštitou SLS. Kvantitatívne ide o najväčšie odborné podujatie všeobecných praktikov na Slovensku.
Deň ambulantných sestier
Dňa 26. februára 2011 sa v Trenčíne uskutočnil I. ročník Dňa ambulantných sestier, spojený s krajským vzdelávacím seminárom.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri